SDG: Reduced Inequalities

  • EDmental

    Zdravo! Mi smo Luka Radulović, diplomirani grafički dizajner  i Ana Saveljić, specijalista psihologije, i zajedno smo osnovali EDmental. Naša ideja sastoji se od izrade edukativnih slikovnica s ciljem rešavanja problema […]

  • Second mall

    Second mall predstavlja „online“ tržni centar na kojem će svi korisnici biti u mogućnosti da otvore svoj profil (mini prodavnicu) putem koje će prodavati korištenu garderobu kako bi na taj […]

  • DAsocijalNO

    Ideja je se sastoji u otvaranju centra/ordinacije za fizoterapiju, u kom su fizioterapeuti slijepe i slabovide osobe. Osnivanje salona je pokušaj da se smanji nezaposlenost slepih i slabovidih osoba i […]