Zdravo! Mi smo Luka Radulović, diplomirani grafički dizajner  i Ana Saveljić, specijalista psihologije, i zajedno smo osnovali EDmental. Naša ideja sastoji se od izrade edukativnih slikovnica s ciljem rešavanja problema stigmatizacije mentalnih problema i poremećaja još od najmladjeg uzrasta. Nadamo se da ćemo zajedno uspjeti u stvaranju inkluzivnog društva za naše najmladje!

Hello! We are Luka Radulović, a graduate graphic designer, and Ana Saveljić, a specialist in psychology, and together we founded EDmental. Our idea consists of creating educational picture books to solve the problem of stigmatization of mental problems and disorders from the youngest age. We hope that together we will succeed in creating an inclusive society for our youngest!