Impresum

Izjava o SIA vlasništvu.

Davalac licence

Pravni naziv: SIA Social Impact Award neprofitno d.o.o.
Generalni direktori: Jonas Dinger & Ana Janošev
Svrha kompanije: isključivo dobrotvorne svrhe, posebno promocija opšteg dobra u oblasti obrazovanja, promocija društvene integracije i jednakih mogućnosti
Broj privrednog registra: FN 485253h
Privredni registarski sud: Privredni sud u Beču
Adresa registrovane kancelarije: Lindengasse 56/18-19, 1070 Vienna

Kontakt podaci:
Telefon: +43 1 5227143
Email: info@socialimpactaward.net
Website: https://socialimpactaward.net

Imaoc licence

Pravni naziv: – NVO „Centar za omladinsku edukaciju“
Izvršni direktor: – Jugoslav Radović
Tax identification number: – 02774968
Adresa registrovane kancelarije: – Trg Nikole Kovačevića 13

Kontakt podaci:
Telefon: – +382 67 018959
Email: – info@nvocoe.me
Website: – nvocoe.me

Odgovornost za sadržaj

Kao pružalac usluga, odgovorni smo za sopstveni sadržaj na ovim stranicama u skladu sa opštim zakonodavstvom. Međutim, kao pružalac usluga, nismo u obavezi da nadgledamo prenijete ili uskladištene informacije trećih strana ili da istražujemo okolnosti koje ukazuju na nezakonite aktivnosti.

Obaveze uklanjanja ili blokiranja korišćenja informacija u skladu sa opštim zakonima ostaju nepromijenjene. Međutim, odgovornost u tom pogledu je moguća samo od trenutka kada je prepoznata konkretna povreda zakona. Čim saznamo za bilo kakvo kršenje zakona, odmah ćemo ukloniti ovakav sadržaj.

Odgovornost za linkove

Naša sadržaj u sebi sadrži linkove ka spoljnim veb lokacijama trećih strana, na čiji sadržaj nemamo uticaj, stoga ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za ovaj eksterni sadržaj. Odgovarajući provajder ili operater stranica je uvijek odgovoran za sadržaj ovih stranica. Linkovane stranice su provjerene na moguća kršenja zakona u vrijeme objavljivanja i linkovane ukoliko nije prepoznat nikakav ilegalni sadržaj u datom trenutku.

Međutim, stalna kontrola sadržaja linkovanih stranica nije moguća bez konkretnog dokaza o prekršaju. Ukoliko saznamo za bilo kakvo kršenje zakona linkovanih stranica, takav sadržaj će biti uklonjen.

Autorsko pravo

Sadržaj i radovi na ovim stranicama kreirani od strane operatera sajta podležu – zakonu o autorskim pravima. Umnožavanje, uređivanje, distribucija i bilo koja vrsta eksploatacije van granica autorskih prava zahteva pismenu saglasnost odgovarajućeg autora ili stvaraoca. Preuzimanja i kopije na ovom sajtu su dozvoljeni samo za privatnu, nekomercijalnu upotrebu.

Ukoliko sadržaj na ovom sajtu nije kreirao operater, poštuju se autorska prava trećih lica, i ti sadržaji su označeni kao takvi. Ukoliko ipak saznate za povredu autorskih prava, molimo vas da nas o tome obavijestite. Čim saznamo za sadržaj koji krši ova prava, isti ćemo odmah ukloniti.