1. Naslovna strana
 2. Partnerstva

Partnerstva

Aktivna saradnja sa akterima iz različitih sektora preduslov je uspjeha u oblasti društvenog preduzetništva. Shodno tome, nastojimo da njegujemo zajednička partnerstva u oblasti naučnog i preduzetničkog ekosistema kako bi zajedničkim djelovanjem ispunili ciljeve programa.

Podaci o uticaju

 • Artboard 5
  Učešće mladih
  375 Učesnika na radionicama i događajima u Crnoj Gori u okviru prethodnog ciklusa SIA programa
 • Međunarodna prepoznatljivost
  26 Država u kojima se održao SIA program od 2009.
 • Globalni uticaj
  40 Ukupno ideja koje su prošle kroz SIA inkubacione programe
 • Globalna zajednica
  120 Društvenih inovatora koji su gradili svoje ideje uz SIA program od početka inkubacije 2016. godine
 • Građenje ekosistema
  50+ Organizacije koje su bile partneri SIA programa

Strateška partnerstva

Kroz dugoročna partnerstva na projektu Social Impact Award (SIA) kreira se preduzetnička mreža različitih aktera koja omogućava mladima nesmetan razvoj u ovoj sferi.

Details

 • Organski doseg
  3,6M Organski doseg prošlogodišnjeg inspirativnog sadržaja
 • Artboard 5
  Učešće mladih
  9.000+ Učesnika na radionicama i događajima u okviru prethodnog ciklusa SIA programa

Sponzori

Kroz široku mrežu sponzora otvara nam se mogućnost izgradnje snažnog ekosistema društvenog preduzetništva kako na lokalnom tako i na međunarodnom nivou.

Details

 • Artboard 3
  Teritorijalna pokrivenost
  144 Gradova na svijetu obuhvaćeno u okviru prethodnog ciklusa SIA programa
 • Artboard 5
  Aktivna participacija
  9.000+ Učesnika na edukativnim događajima u okviru prethodnog ciklusa SIA programa

Uticaj

Nastojimo da kroz Social Impact Award (SIA) program ostvarimo dugoročan uticaj na zajednicu mladih društvenih preduzetnika u lokalnim zajednicama širom svijeta.

Details

 • Globalna zajednica
  120 Društvenih inovatora koji su gradili svoje ideje uz SIA od početka inkubacije 2016. godine
 • Građenje ekosistema
  50+ Organizacije koje su bile partneri SIA programa od 2016.

Model

Naš inovativni model licenciranja omogućava globalni doseg i lokalni uticaj. Ova struktura nam je omogućila da dopremo do više od 25 zemalja od 2009. godine.

Details

Nagrade i priznanja

 • Inclusive Entrepreneurship“ na „Emerging Europe Awards 2021

  SIA je osvojila prvo mjesto u kategoriji „Inclusive Entrepreneurship“ na takmičenju „Future of Emerging Europe Awards 2021“ koje je održano u Briselu. Projekat SIA je prepoznat od strane šire javnosti zbog svog rada sa marginalizovanim zajednicama tokom COVID-19 pandemije.

  Details

 • Top Civil Society Organization 2021

  Istraživanje sprovedeno od strane „Austrian Business Chamber (WKÖ)“ sa ekspertima iz društveno inovativnog sektora Austrije ocijenila je SIA projekat kao najrelevantniji projekat civilnog društva u polju društvenih inovacija. Eksperti u sektoru društvenih inovacija Austrije prepoznali su SIA projekat kao ključan faktor za napredovanje Austrijskog društveno-inovacionog ekosistema.

  Details

 • Trigos Award 2019

  SIA je pobjednik na „TRIGOS Award 2019“ u kategoriji „International Engagement“.

  TRIGOS predstavlja prestižnu nagradu u kategoriji društveno-odgovornih biznisa u Austriji. U 2019. godini, bilo je ukupno 147 nominacija od kojih je šest organizacija nagrađeno u šest različitih kategorija. Nagrada je namijenjena organizacijama koje doprinose održivoj budućnosti Austrijskog društva, ekonomije i životne sredine.

  Details

 • CSR Guide 2019

  SIA je prepoznata kao najbolji primjer u kategoriji „CSR Cooperations“ u „CSR-Guide 2019“.

  Details