Sponzori

Kroz široku mrežu sponzora otvara nam se mogućnost izgradnje snažnog ekosistema društvenog preduzetništva kako na lokalnom tako i na međunarodnom nivou.

Društveni izazovi kojima se bavimo kroz Social Impact Award (SIA) program zahtijevaju dugoročnu saradnju između sektora. Nastojimo da izgradimo snažnu mrežu partnerstava koja mogu ubrzati razvoj nacionalnih ekosistema društvenog preduzetništva. U tom cilju sarađujemo sa partnerima iz svih sektora društva, uključujući univerzitete, javne agencije, ministarstva, kompanije i međunarodne institucije.

Tipovi partnerstva

Program je osmišljen u cilju podizanja svijesti o društvenom preduzetništvu među mladima, kompanijama, državnim institucijama, akterima u akademskoj i naučnoj zajednici, kao i zainteresovanoj javnosti.

Realizacija aktivnosti doprinosi snažnijoj edukaciji na polju inovacija, znanja i vještina, kao i konkretne podrške idejama, koje imaju potencijal za realizaciju i pozitivan društveni uticaj u Crnoj Gori, ali i širom svijeta.

Uspostavljamo različita partnerstva sa akademskom zajednicom, civilnim sektorom i zainteresovanim akterima.

Naše aktivnosti žele pružiti priliku za:

Jačanje svijesti: inspirišemo mlade talente da se uključe u društveno preduzetništvo, kao praktičnu priliku za rješavanje ključnih društvenih izazova.
Online edukacija: osnažujemo mlade talente kroz pažljivo osmišljene i pristupačne formate obrazovanja da otkriju svoj potencijal kao inovatori i preduzetnici.
Alternativne karijerne prilike: pružamo priliku učesnicima koji nisu spremni da preuzmu ulogu osnivača druge opcije za razvoj karijere u polju društvenog preduzetništva.
Podrška alumnista: pomažemo u izgradnji ekosistema podrške izmedju prethodnih finalista i pobjednika SIA programa kako bi omogućili njihov dugoročni razvoj.

Sponzori

Podaci o uticaju

 • Organski doseg
  3,6M Organski doseg prošlogodišnjeg inspirativnog sadržaja
 • Artboard 5
  Učešće mladih
  9.000+ Učesnika na radionicama i događajima u okviru prethodnog ciklusa SIA programa
 • Ukupno timova
  181 Timova koji su prošli kroz fazu inkubacije u okviru SIA programa
 • Ukupno ideja
  40 Ukupno ideja koje su prošle kroz SIA inkubacione programe

Naš uticaj

Od 2009. godine, SIA je uticala na hiljade mladih agenata promjena u više od 25 zemalja.

Learn more

Partnerska iskustva

 • Činjenica da kroz projekte kao što je Social Impact Award zajedničkim snagama kreiramo zajednicu mladih društvenih inovatora nas posebno raduje i čini da ovakvi projekti zažive među mladim ljudima.

  Participant Nikola Mićunović Predsjednik UDG Studentski biznis centar
 • Projekat SIA je i ove godine potvrdio svoj značaj i opravdao očekivanja koja su, od najvećeg takmičenja u oblasti socijalnog preduzetništva u državi, zasigurno bila visoka. Čast je biti prijatelj projekta i vjerni podržavalac realizacije ove priče, a što će siguran sam biti slučaj i u narednom periodu.

  Participant Andrej Vukčević Predsjednik Studentski parlament UCG

Stupite u kontakt

Svaka priča o uspjehu počinje razgovorom. Stupite u kontakt sa nama da saznate više o našem radu i mogućnostima za saradnju.

Email Jelena Kavarić for details