Second mall predstavlja „online“ tržni centar na kojem će svi korisnici biti u mogućnosti da otvore svoj profil (mini prodavnicu) putem koje će prodavati korištenu garderobu kako bi na taj način primarno čuvali životnu sredinu. Imajući u vidu sve benefite koje ovo rješenje može donijeti indirektna ciljna grupa jeste svakako
opšta populacija. Do njih je planirano doći kroz podizanje nivoa svijesti o održivoj modi, ali i kroz redukciju radne snage koja je potrebna za kreiranje enormnih količina garderobe.

Second mall represents an „online“ shopping center where all users will be able to open their profile (mini store) through which they will sell used clothing in order to primarily protect the environment. Bearing in mind all the benefits that this solution can bring to the indirect target group, it certainly is
the general population. It is planned to reach them through raising the level of awareness of sustainable fashion, but also through the reduction of the labor force required to create enormous amounts of wardrobes.