Venture

osNovčić

Jury Award Montenegro 2022

Ideja „OsNovčića“ je da podstaknemo na zabavan način djecu kako da što prije postanu finansijski pismeni. Naučimo ih kako da olakšaju buduće odluke o potrošnji, štednji, organizaciji i boljem i optimizovanijem razmišljanju o novcu kroz „gejmifikovanu“ aplikaciju.

Naš tim posjeduje vještine i iskustva u implementaciji tehničkih rješenja, konkretno veb sajtova i mobilnih aplikacija, što je od velike važnosti za implementaciju ovakve ideje, jer se ona upravo bazira na efikasnom tehničkom rješenju. Mi smo fokusirani na rad u polju digitalnih rješenja kroz konstantan rad i praćenje noviteta u IT industriji kako bismo bili u koraku sa novim tehnologijama i stvarali efikasnija rješenja.

The idea of „OsNovčić“ is to encourage children in a fun way to become financially literate as soon as possible. Let’s teach them how to facilitate future decisions about spending, saving, organization, and better and more optimized thinking about money through a „gamified“ application.

Our team has skills and experience in the implementation of technical solutions, specifically websites and mobile applications, which is of great importance for the implementation of such an idea because it is precisely based on an efficient technical solution. We are focused on working in the field of digital solutions through constant work and following innovations in the IT industry to keep up with new technologies and create more efficient solutions.