SDG: Gender Equality

  • Zalij.me

    Personalizovan proizvod koji uz pomoć Arduino senzora mjeri vlažnost zemljišta i kada ono nije dovoljno vlažno šalje signal i aktivira se sistem koji zaliva biljku. Na ovaj način se rješava […]

  • BioINForming

    Jury Award

    Mi smo tim BioINForming – internacionalna grupa studenata doktorskih studija bioinformatike, sa znanjem kako biologije tako i računarskih nauka. Ako ne planiramo našu sledeću školu bioinformatike, možete nas naći kako […]