Ideja je spriječiti povećan broj uginuća pčela u sled naglih vremenskih promjena, kao i podspješiti usporen pčelinji rad i razvoj. Na ovaj način imamo za cilj očuvati pčele koje su od iznimne važnosti ljudskom rodu kao i podspješiti pčelarstvo.

Ciljnoj grupi pripadaju pčelari i entomolozi koji se godinama unazad bore sa problemima unutar ekosistema izazvanim globalnim klimatskim promjenama. Obraćam se sa ciljem da riješimo problem odumiranja insekata (konkretno pčela) koje su od iznimne važnosti  ekosistemu ali i privredi.

 

The idea is to prevent an increased number of bee deaths following sudden weather changes, as well as to speed up the slow bee work and development. In this way, we aim to preserve bees, which are extremely important to the human race, as well as support beekeeping.

The target group includes beekeepers and entomologists who have been struggling with problems inside for years ecosystems caused by global climate change. I am contacting you to solve the problem of the death of insects (specifical bees) which are extremely important to the basin ecosystem but
and the economy.