Venture

Komunumo

Community Award Montenegro 2022

Komunumo, na esperanto jeziku – jeziku koji će ujediniti svijet – znači zajednica. Danas više nego ikad ljudi živi u zemlji koja nije ona u kojoj su rođeni iz različitih razloga- neki po izboru u potrazi za boljim životnim uslovima, a drugi iz nužde, da izbjegnu sukob, progon, terorizam ili kršenje ljudskih prava. Države članice UN usvojile su set obaveza, poznat kao Njujorška deklaracija za izbjeglice i migrante koja priznaje pozitivan doprinos migranata održivom i inkluzivnom razvoju.

Komunumo predstavlja digitalnu platformu koja uključuje website i mobilnu aplikaciju za učenje jezika države destinacije uz digitalni ispit za ocjenjivanje nivoa stečenog znanja jezika, kao i bazu podataka o svim migrantima koji su stekli određeni nivo znanja maternjeg jezika zemlje sa informacijama o njihovom nivou obrazovanja i radnom iskustvu u cilju povećanja šansi za njihovo zapošljavanje.

 

Komunumo, in Esperanto – the language that will unite the world – means community. Today, more than ever, people live in a country other than the one in which they were born for various reasons – some by choice in search of better living conditions, and others out of necessity, to avoid conflict, persecution, terrorism or human rights violations. UN member states have adopted a set of commitments, known as the New York Declaration for Refugees and Migrants, which recognizes the positive contribution of migrants to sustainable and inclusive development.

Komunumo presents a digital platform that includes a website and a mobile application for learning the language of the country of destination along with a digital exam to assess the level of language knowledge acquired, as well as a database of all migrants who have acquired a certain level of knowledge of the mother tongue of the country with information about their level of education and work experience in order to increase the chances of their employment.