• Komunumo

  Komunumo, na esperanto jeziku – jeziku koji će ujediniti svijet – znači zajednica. Danas više nego ikad ljudi živi u zemlji koja nije ona u kojoj su rođeni iz različitih razloga- neki po izboru u potrazi za boljim životnim uslovima, a drugi iz nužde, da izbjegnu sukob, progon, terorizam ili kršenje ljudskih prava. Države članice UN usvojile su set obaveza, poznat kao Njujorška deklaracija za izbjeglice i migrante koja priznaje pozitivan doprinos migranata održivom i inkluzivnom razvoju.

  Komunumo predstavlja digitalnu platformu koja uključuje website i mobilnu aplikaciju za učenje jezika države destinacije uz digitalni ispit za ocjenjivanje nivoa stečenog znanja jezika, kao i bazu podataka o svim migrantima koji su stekli određeni nivo znanja maternjeg jezika zemlje sa informacijama o njihovom nivou obrazovanja i radnom iskustvu u cilju povećanja šansi za njihovo zapošljavanje.

   

  Komunumo, in Esperanto – the language that will unite the world – means community. Today, more than ever, people live in a country other than the one in which they were born for various reasons – some by choice in search of better living conditions, and others out of necessity, to avoid conflict, persecution, terrorism or human rights violations. UN member states have adopted a set of commitments, known as the New York Declaration for Refugees and Migrants, which recognizes the positive contribution of migrants to sustainable and inclusive development.

  Komunumo presents a digital platform that includes a website and a mobile application for learning the language of the country of destination along with a digital exam to assess the level of language knowledge acquired, as well as a database of all migrants who have acquired a certain level of knowledge of the mother tongue of the country with information about their level of education and work experience in order to increase the chances of their employment.

   

  Social profiles

2 Comments

 1. Sonja Jokic says: 26.09.2022 at 15:57Одговори

  Srecno! 🙂

 2. Slaven Radunovic says: 29.09.2022 at 14:57Одговори

  Bravo, sjajna ideja!

Leave a reply.