• DAsocijalNO

    Ideja je se sastoji u otvaranju centra/ordinacije za fizoterapiju, u kom su fizioterapeuti slijepe i slabovide osobe. Osnivanje salona je pokušaj da se smanji nezaposlenost slepih i slabovidih osoba i da se radnom integracijom doprinese poboljšanju njihovog položaja u društvu. Prvi korak je uspostavljanje saradnje sa savezom slijepih, Zavodom za zapošljavanje i opštinskim službama. Nakon toga slijedi obuka zainteresovanih, u saradnji sa srednjom stručnom školom iz Herceg Novog i relevantnim institucijama.

    Social profiles

Leave a reply.