• StikerPRiča

    youtube

    StikerPRiča je ideja koja se prioritetno odnosi na promovisanje održivog razvoja i zaštitu životne sredine. Ova ideja ima za cilj proizvodnju stikera od biorazgradivog materijala koji će se nalaziti na svim prometnim mjestima kao što su hoteli, restorani, marketi i tome slično. Stikeri će biti u različitim dimenzijama i sa različitim tekstovima i temama na njima. Stikeri će podsjetiti ljude kako da se ophode prema resursima, koji sve više u današnjem vremenu postaju oskudni.
    Osim toga, ovi stikeri imaju za cilj buđenje ekološke svijesti kod građana, kao i razvijanje kreativnosti ljudi kroz kreativne radionice.