Prezla aplikacija pruža mogućnost hotelima, restoranima, marketima da višak svojih proizvoda koji su pred istekom roka trajanja plasiraju po povoljnijoj cijeni svim pojedincima koji bi taj višak otkupili za sebe ili druge, u vidu donacije.

Pokretanjem naše aplikacije želimo da podstaknemo sve aktere društva u cilju podizanja svijesti o problemu prekomjernog bacanja hrane. Ovom idejom omogućavamo lakši pristup jefitnijoj, ali i jednako kvalitetnoj hrani osobama sa nižim platežnim mogućnostima, mladim ljudima, studentima, samcima i svim ljudima kojima naša aplikacija može biti od koristi u Crnoj Gori i Zapadnom Balkanu. Takođe, korisnici aplikacije će imati priliku da direktno podrže lokalne biznise i doniraju
sredstva humanitarnim organizacijama.

 

The Prezla application offers hotels, restaurants, and markets the opportunity to sell their surplus products that are about to expire at a more favorable price to all individuals who would like to buy that surplus for themselves or others, in the form of a donation.

By launching our application, we want to encourage all actors of society in order to raise awareness about the problem of excessive food waste. With this idea, we enable easier access to cheaper, but equally high-quality food for people with lower payment possibilities, young people, students, singles and all people who can benefit from our application in Montenegro and the Western Balkans. Also, users of the application will have the opportunity to directly support local businesses and donate funds to humanitarian organizations.