Venture

Pametna bova

Jury Award Montenegro 2018

Projekat Pametna bova bavi se rješavanjem problema izlovljavanja ribe eksplozivima koji već dugi niz godina nije riješen. Problem je u Crnoj Gori sveprisutan i organi vlasti zaduženi za to, uprkos velikom trudu i ulaganju, ne uspijevaju da se izbore sa tim. Među glavnim razlozima tog neuspjeha je veliko vrijeme između prijavljivanja krivolova i odziva organa vlasti. Ovo riješenje se upravo fokusira na smanjenje tog vremena tako što se izbacuje ljudski faktor i prijavljivanje krivolova automatizuje. Srž projekta je bova, koja bi bila opremljena hardverom i softverom originalnog dizajna i koja će biti u mogućnosti da detektuje lokaciju i jačinu eksplozije. To će raditi pomoću senzora kojiće biti instalirani unutar bove (eholokacija, hidrofoni, senzori pritiska). Signali koje senzori primaju biće obrađivani elektronikom koja se takođe nalazi u bovi i koja uključuje mikrokontrolere i module za radio komunikaciju. Svi podaci će se prenositi bežično u realnom vremenu do nadležnih organa, koji bi naoružani pravovremenom informacijom bili u mogućnosti kazniti neodgovorno lice.