• Džepni psiholog

    youtube

    Džepni psiholog je web i mobilna aplikacija uz pomoć koje će korisnici moći da koriste usluge online psihoterapije. Sve što je korisniku potrebno je uređaj koji ima pristup internetu. Ovo će omogućiti svima onima koji žive u manjim sredinama ili ne žele da budu viđeni kako odlaze kod psihologa da imaju redovne seanse potpuno anonimno i po nižim cijenama.

    Sve žrtve nasilja imaće pristup ovom servisu potpuno besplatno, kao i adolescenti. Za njih će bit formirane i posebno prilagođene grupe podrške gdje će oni moći da anonimno komuniciraju sa ljudima koji su imali ili imaju isti ili sličan problem.

1 Comment

  1. Luka Sosic says: 05.09.2018 at 10:30Reply

    Bravo djeco samo naprijed