Projekat REMAKE bavi se problematikom reciklaže u Crnoj Gori i njegov osnovni fokus kada je riječ o sirovinama je plastika. Osim što se osnovni koncept bazira na izradi mašine za reciklažu koja će od plastičnog otpada pomoću izrađenog kalupa unutar sebe praviti nove predmete, ovaj tim namjerava da i samu mašinu napravi uglavnom od dijelova koji bi bili reciklirani.