Tackled SDGs

Aplikacija Skill time je namjenjena svima (djeci, učenicima, studentima, starijim osobama,…).Cilj aplikacije je da olakša učenje novih vještina tako što će pružiti ljudima inovativni način učenja, raznovrsnost samih kurseva kao i mogućnost interakcije radi efikasnijeg sticanja znanja. Osim edukativnog karaktera aplikacija nudi ljudima mogućnost da pronađu posao, kao i način da pokažu svoje potencijale i vještine, zarade novac, formiraju sopstvene biznise. Kreatori ove ideje su učenice gimnazije „Tanasije Pejatović” u Pljevljima.

The Skill time application is intended for everyone (children, students, students, seniors,…). The goal of the application is to facilitate the learning of new skills by providing people with an innovative way of learning, the variety of the courses themselves, as well as the possibility of interaction for more efficient knowledge acquisition. In addition to the educational character, the application offers people the opportunity to find a job, as well as a way to show their potential and skills, earn money, and form their own businesses. The creators of this idea are students of the „Tanasije Pejatović“ high school in Pljevlja.