Venture

osvojivrhove.me

Jury Award Montenegro 2023

Aplikacija omogućava razvitak planinarskog turizma, tako što bi korisnici mogli da osvajaju medalje i slične nagrade izvršavajući izazove (planinarske staze) koji su registrovani na njoj.U toku urbanizacije i vremena kada ljudi sve manju potrebu imaju da se bave zdravim načinom života i da se druže sa prirodom ovo rješenje bi podstaklo korisnike da istraže jednu zanemarenu stranu turizma, a istovremeno žive zdravim stilom života. Osim rješavanja individualnih potreba pojedinaca u društvu ova aplikacija promoviše svijest o ekološkoj zaštiti i očuvanju prirode.

The application enables the development of mountain tourism, so that users could win medals and similar prizes by completing challenges (mountain trails) registered on it. In the course of urbanization and a time when people have less and less need to engage in a healthy lifestyle and socialize with nature, this solution would encourage users to explore a neglected side of tourism, and at the same time live a healthy lifestyle. In addition to addressing the individual needs of individuals in society, this application promotes awareness of environmental protection and nature conservation.