Venture

Čuvanje kućnih ljubimaca

Community Award Montenegro 2017

Pets are kept – The idea is to set up the first Montenegrin hotel for pets. Owners would be able to surrender their pets when they were on their way to compensation, and they would care for a team of veterinarians and other experts. Part of the profit realized would be returned to the community so that abandoned animals from the streets of the Montenegrin cities would find, sterilize and care for their final retirement.

Ideja je osnivanje prvog crnogorskog hotela za kućne ljubimce. Vlasnici bi uz nadoknadu mogli da ostave svoje ljubimce kada krenu na put, a o njima bi brinuo tim veterinara i drugih stručnjaka. Dio ostvarenog profita bio bi vraćen zajednici, tako što bi se napuštene životinje sa ulica crnogorskih gradova pronalazile, sterilisale i zbrinjavale do konačkog udomljenja.