1. Naslovna strana
  2. Vijesti
  3. Objavljen javni poziv: Prijavi se za SIA takmičenje

Objavljen javni poziv: Prijavi se za SIA takmičenje

Social Impact Award (SIA) predstavlja najveći evropski program podrške društvenom preduzetništvu mladih koji je 2009. godine pokrenut od strane Impact Hub Vienna, u partnerstvu sa Erste Fondacijom i Univerzitetom za […]

Social Impact Award (SIA) predstavlja najveći evropski program podrške društvenom preduzetništvu mladih koji je 2009. godine pokrenut od strane Impact Hub Vienna, u partnerstvu sa Erste Fondacijom i Univerzitetom za biznis i ekonomiju u Beču.

Projekat je osmišljen u cilju podizanja svijesti o društvenom preduzetništvu među mladima, kompanijama, državnim institucijama, akterima u akademskoj i naučnoj zajednici, kao i zainteresovanoj javnosti. Realizacija aktivnosti doprinosi snažnijoj edukaciji na polju inovacija, znanja i vještina, kao i konkretne podrške idejama, koje imaju potencijal za realizaciju i pozitivan društveni uticaj u Crnoj Gori, ali i širom svijeta.

Kako se prijaviti?

Prijave počinju 21. marta i traju do 31. maja u 23:59 časova. Svi koji se prijave putem Platforme za prijavu i ocjenjivanje, moći će da rade na draft verzijama svojih ideja, a kada budu sigurni da je ona konačna, onda sa njom mogu i aplicirati.

Svi potencijalni učesnici takmičenja Social Impact Award Montenegro u 2022. godini moraju ispunjavati neophodne uslove:

– Svi članovi tima moraju biti rođeni između 1. januara 1992. i 31. decembra, 2007. godine;
– Najmanje jedan član/ica tima mora imati prebivalište u Crnoj Gori;
– Ideja sa kojom se aplicira nije ni dobila sredstva, ni ostvarila prihode prije 1. januara 2021. godine;
– Ideja sa kojom se aplicira nije dobila formalizovanu novčanu podršku od strane druigih donatora, odnosno 3.000 eura (npr. novčana nagrada, grantovi, investicije) prije datuma podnošenja prijave;
– Mogu se prijaviti pobjednici od prethodnih godina sa istom idejom, ali u različitom sastavu tima;
– Mogu se prijaviti pobjednici od prethodnih godina, ali sa različitom idejom;

Projektni tim Social Impact Award (SIA) projekta je u obavezi da razmatra isključivo one prijave koje su potpune i koje su podnijete online putem, odnosno putem Platforme za prijavu i ocjenjivanje u predviđenom roku.

Šta se dešava nakon prijave?

U daljem tekstu, možete pročitati spisak svih koraka pri evaluaciji pristiglih ideja:

I – Tehnička provjera
Projektni tim SIA programa provjerava da li su svi gore navedeni kriterijumi za učestvovanje ispunjeni.

II – Izbog užeg kruga ideja
Stručni tim, na osnovu svog iskustva i znanja bira uži krug ideja.
U slučaju potrebe, projektni tim SIA programa može organizovati intervjue sa izabranim timovima, u cilju provjere njihove ozbiljnosti i volje za dalji rad.

III – Izbor finalnih ideja
Stručni žiri tim (različit od tima u II koraku), na osnovu svog iskustva i znanja bira 10 finalnih ideja koje će biti dio inkubacionog procesa u periodu od jula do septembra.

IV – Objava finalnih ideja
Projektni tim SIA programa objavljuje izabranih 10 finalnih ideja na svom veb sajtu i društvenim mrežama.

Pozivamo sve zainteresovane učesnike da pažljivo pročitaju dokument sa najčešćim pitanjima i odgovorima (Q&A), a pored ovog dokumenta, naš tim je pripremio i Vodič za učesnike, gdje se mogu pronaći i dodatne informacije o SIA projektu.

U Crnoj Gori ove godine program sprovodi NVO Centar za omladinsku edukaciju, uz generalno pokroviteljstvo Erste banke, Ministarstva ekonomskog razvoja, Investiciono-razvojnog fonda, kompanije Kodio i Glavnog grada Podgorica.

Pored generalnih pokrovitelja, partneri programa su i kompanije Coca-Cola HBC Crna Gora i Crnogorski Telekom, zatim udruženja ICT Cortex i Privredna komora Crne Gore, a podršku programu pružaju i Univerzitet Crne Gore, Univerzitet Donja Gorica, Univerzitet Mediteran, Neregelia, Hotel Hilton Podgorica i The Chedy Luštica Bay.