1. Naslovna strana
  2. Vijesti
  3. Podržavajući mlade: Društvena odgovornost Nelt-a u akciji

Podržavajući mlade: Društvena odgovornost Nelt-a u akciji

U svijetu gdje se inovacije i društvena angažovanost sve više vrednuju, partnerstva koja teže promovisanju mladih preduzetnika i podržavanju njihovih ideja postaju ključni stubovi razvoja zajednica.  Upravo u tom duhu, […]

U svijetu gdje se inovacije i društvena angažovanost sve više vrednuju, partnerstva koja teže promovisanju mladih preduzetnika i podržavanju njihovih ideja postaju ključni stubovi razvoja zajednica. 

Upravo u tom duhu, Nelt, kao lider u distribuciji i logistici, udružio je snage sa NVO Centar za omladinsku edukaciju i kroz podršku Social Impact Award (SIA) programu, podržao mlade talente i inovativna rješenja koja imaju potencijal da transformišu društvo i naprave velike promjene. 

Kroz ovo partnerstvo, Nelt nastavlja svoju posvećenost razvoju mladih lidera i unapređenju društvenog preduzetništva u regionu, a i samim promjenama u razvoju industrija. 

U ovom blog postu, istražićemo kako Nelt, kroz svoje vrijednosti, programe i inicijative, inspiriše kreativnost, podržava inovacije i gradi mostove ka boljoj budućnosti za mlade generacije.

Upoznajte Nelt, kroz razgovor sa gđom Ljiljom Pižuricom, izvršnom direktoricom Nelt Grupe za Crnu Goru i Albaniju.

1.Kako je kompanija Nelt započela svoje poslovanje i kako je kompanija evoluirala tokom godina?

Nelt je osnovan 1992. godine u Beogradu kao kompanija čija je osnovna djelatnost trgovina. Poslovanje na tržištu Crne Gore započeto je 5 godina kasnije, 1997, tako da uskoro obilježavamo tridesetogodišnji jubilej.

Od tih devedesetih, za koje vezujemo početak svog poslovanja, pa do danas, kompanija je rasla i razvijala se. Zajedno sa kompanijom razvijali su se i ljudi unutar kompanije, što je naš najveći uspjeh. 

Evoluiranje je prožeto kvalitetom u poslovanju, jačanjem produktivnosti, osnaživanjem partnerstava i prije svega, operativnom izvrsnošću. Od male veleprodaje, Nelt se razvio u vodeću kompaniju na polju distribucije i pružanja logističkih usluga.

Naš enormni rast praćen brigom i razvojem ljudi, kao i, uvećanjem kapitala kompanije, rezultirali su poslovanjem koje postavlja standarde – ne samo u našoj industriji, već u ukupnoj privredi. 

2. Možete li nam reći nešto više o filozofiji kompanije i vrijednostima koje Nelt njeguje u svom poslovanju?

U Neltu beskompromisno slijedimo osnovni princip našeg poslovanja, a to je da je uz postignute rezultate, veoma značajan način na koji smo te rezultate postigli. 

Naše korporativne vrijednosti su: dugoročna perspektiva, inovativnost, lična odgovornost, briga i razvoj ljudi, kao i pobjednički mentalitet. Na svim nivoima, na svakoj poziciji, ove vrijednosti imaju svoja značenja i praćena su setom ponašanja koji odslikavaju tu vrijednost.

Veoma je značajno što te opise ponašanja držimo visoko na listi svojih prioriteta i što ih usklađujemo sa vremenom i svim promjenama, a opet zadržavamo kao nit koja nas okuplja i drži zajedno.  

3. Kako Nelt pristupa društvenoj odgovornosti u svojim poslovnim aktivnostima, posebno u podršci mladima i društvenom preduzetništvu?

Nelt je na svakom tržištu na kome posluje okarakterisan kao organizacija koja prepoznaje ulogu mladih ljudi, ulogu preduzetništva i daje jaku i snažnu podršku u oba smjera. Nelt kompanije su među prvima identifikovale značaj jakog odnosa sa fakultetima, i tokom mnogo godina saradnje sa studentima, stekli svoje prepoznatljivo ime. 

Kroz razna učešća u edukacijama, praksama i manifestacijama, uvijek smo bili okrenuti ka punoj podršci studentima, imajući u vidu da će ti mladi ljudi, čak i ako ne postanu dio našeg kolektiva, širiti osnovne ideje podrške i  preduzetništva dalje kroz tržišta.

Naši programi osposobljavanja mladih ljudi za tržište rada, su već prepoznati  od stručnih institucija, te su postali praksa na tržištima na kojima smo ih pionirski primjenjivali. Želimo da nastavimo i dalje u tom pravcu, prilagođavajući se novim generacijama i njihovom načinu shvatanja te podrške.

 4. Kako se kompanija Nelt uključila u projekat Social Impact Award (SIA) i kako vidi ulogu društvenih inicijativa poput ove u razvoju lokalne zajednice?

Osim usmjerenosti na rast, razvoj i finansijske parametre, trudimo se da doprinesemo zajednici u kojoj poslujemo. Naša kompanija svoje shvatanje društvene odgovornosti zasniva na etičkom poslovanju i težnji da se pomogne stvaranju boljeg okruženja za zaposlene, partnere i širu zajednicu.

Prepoznavajući značaj mladih, perspektivnih ljudi, kao i njihovih akcija u preduzetništvu priključili smo se ovom značajnom projektu, na kom su naši predstavnici aktivni učesnici. 

Naša želja je da sve inicijative koje imaju za cilj promovisanje mladih preduzetnika, budu aktivni stubovi razvoja društvenog i poslovnog života zajednice. Svjesni smo da podrškom ovakvim projektima, činimo dobro generacijama koje dolaze.

5. Možete li nam dati konkretne primjere projekata ili inicijativa koje je kompanija Nelt podržala ili implementirala u kontekstu podrške mladima i društvenom preduzetništvu?

Istakla bih našu kontinuiranu podršku studentima Medicinskog, Mašinskog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Crnoj Gori, učešće u projektima dualnog obrazovanja, program stručnog osposobljavanja za pripravnike CG, kao i vaš program.

Osim toga, u sektoru logistike sproveli smo „Dobar start“ koji se već 8 godina sprovodi u Neltu. To je krovni stipendijski program koji kroz plaćenu praksu pruža mladima priliku da započnu karijeru u nekom od naših sektora. Kroz  praktičan rad, projekte, treninge, radionice i rad sa mentorima, studenti imaju priliku da uče o specifičnostima pozicije koju izaberu.

Kao značajno bih istakla i da smo sve zaposlene na tržištima gdje Nelt posluje, ove godine obradovali  proizvodima koje su napravile žene preduzetnice na toj teritoriji.

Takođe, više od deset godina Neregelia je partner Podgoričkog maratona, radi sa eminentnim organizacijama i privrednim komorama u državi i nalazi se u kontinuitetu na tzv. bijeloj listi kompanija. 

6. Kako kompanija Nelt podstiče inovacije i kreativnost među mladima u Crnoj Gori kroz svoje aktivnosti i programe podrške?

Trudimo se da svakodnevno budemo inovativni i kreativni u svom poslovanju, a to veoma cijenimo i kod mladih. Naš fokus je stvaranje stimulativnog okruženja koje podstiče razvojni mindset kod mladih, kako bi postali lideri u svojim oblastima i doprinijeli pozitivnim promjenama u društvu.

Kroz naše programe, pružamo prilike za obuku, mentorstvo i praktično iskustvo koje mladima omogućava da razviju svoje vještine i ostvare svoje profesionalne ciljeve. Takođe, podržavamo i preduzetnike kroz navedene inicijative i partnerstva, pružajući im resurse i podršku potrebnu za uspjeh. 

7. Kako se kompanija Nelt planira angažovati u budućnosti u podršci mladima i razvoju društvenog preduzetništva u regionu?

Nastavljamo sa dobrim praksama, između ostalog, i kroz podršku vašem i sličnim projektima, kroz nastavak saradnje sa obrazovnim institucijama u Crnoj Gori, kao i projektima koje ćemo sprovoditi samostalno ili sa našim poslovnim partnerima.

I upravo ovakve saradnje između Nelta i Social Impact Award-a (SIA) programa, predstavljaju ključnu inicijativu koja naglašava važnost približavanja kompanija potrebama mladih. Neltov angažman i podrška mladim preduzetnicima ne samo što stvaraju nove prilike za razvoj talenata, već i pokazuju kako svaka kompanija može aktivno doprinijeti boljoj budućnosti mladih. 

Zajedničko djelovanje je primjer kako ciljani rad može oblikovati pozitivne promjene u društvu, stvarajući put ka inkluzivnijoj i prosperitetnijoj budućnosti za sve, a sa Neltom smo na tom putu.