Platforma za povezivanje poljoprivrednih gazdinstava sa stanovništvom koje nema poljoprivrednu aktivnost, turistima, startup-ovima i drugim poljoprivrednim gazdinstvima, a sve u cilju promocije poljoprivrednog gazdinsva u turističke svrhe.

A platform for connecting agricultural holdings with non-agricultural population, tourists, startups and other agricultural holdings, all with the aim of promoting agricultural holdings for tourism purposes.