Seljak.me je prvi specijalizovani portal za poljoprivrednike u Crnoj Gori tj. prvo Crnogorsko digitalno selo. Naš cilj je da pomognemo poljoprivrednim proizvođačima da što efikasnije i brže prodaju svoje proizvode i takođe im pružimo sve informacije koje su bitne za njihovo svakodnevno funkcionisanje. Ono što je glavna naša ideja, jeste da smanjimo vrijeme koje poljoprivredni proizvođač provede prodavajući svoj proizvod, tako da može da se koncentriše na ono što je njegov primarni zadatak, a to je poljoprivredna proizvodnja. Na mjesečnom nivou imamo 60.000 korisnika svakodnevno, portal je bogatiji za oko 30 novih ponuda. Iza našeg portala stoji tim mladih ljudi koji su obučeni iz sektora poljoprivrede i želimo da na taj način takođe motivišemo druge mlade ljude da se bave poljoprivredom, bilo direktno ili indirektno. Ono što će takođe biti naš cilj u narednom vremenu, jeste da uz pomoć modernih tehnologija modernizujemo i direktnu poljoprivrednu proizvodnju i samim tim podignemo poljoprivredu Crne Gore na jedan novi nivo. Smatramo da je poljoprivreda budućnost svake zemlje i nadamo se da ćemo svojim radom doprinijeti da poljoprivreda u Crnoj Gori poraste i bude glavna industrija koja će pomoći razvitak naše zemlje

***

Seljak.me is the first specialized portal for farmers in Montenegro, i.e. the first Montenegrin digital village. Our goal is to help farmers sell their products as efficiently and quickly as possible but also provide them with all the information important for their daily functioning. Our main idea is to reduce the time that agricultural producers spend selling their product, so that they can concentrate on what their primary task is, and that is agricultural production. On a monthly basis, we have 60,000 users, and every day the portal is richer by about 30 new offers. Our portal is managed by a team of young people who are trained in the agricultural sector and we want to motivate other young people to engage in agriculture, either directly or indirectly. What will also be our goal in the future, is to modernize direct agricultural production with the help of modern technologies and thus raise the agriculture of Montenegro to a new level. We believe that agriculture is the future of every country and we hope that our work will contribute to the growth of agriculture in Montenegro and be the main industry that will help the development of our country.