Želimo otvoriti centar koji sakuplja donacije dobro očuvanih i upotrebljivih stvari, nudeći ih na prodaju po simboličnim cijenama. Cilj nam je da stvorimo prijatan prostor, u kojem se starim stvarima daje novi život, a dotrajala neodrživa uvjerenja mijenjaju za nova, prikladna obimu ekoloških problema sa kojima se suočavamo. Želimo da približimo ljudima kako mogu kroz male svakodnevne promjene da smanje svoj negativan uticaj na životnu sredinu. U planu je i saradnja sa reciklažnim centrima i gradskim deponijama, kako bi nam odvajali komade namještaja za koje se vidi da su upotrebljivi i da bi uz određenu doradu opet mogli biti ukrasi nečijeg doma.

Na ovaj način želimo da budemo pioniri sistemske upotrebe isključivo sekundarnih sirovina u poslovanju, spriječimo ispravne stvari da završavaju na deponijama, kako legalnim, tako i divljim, i smanjimo stigmu vezanu za upotrebu polovnih predmeta.

***

We want to open a center that collects donations of well-preserved and usable items, offering them for sale at symbolic prices. Our goal is to create a pleasant space, in which old things are given new life, and dilapidated unsustainable beliefs are changed for new ones, appropriate to the scope of environmental problems we face. We want to educate people on how they can reduce their negative impact on the environment through small daily changes. Cooperation with recycling centers and city landfills is also planned, so they would leave us pieces of furniture that seem usable and that, with some additional finishing, they could again be decorations of someone’s home.

In this way, we want to be pioneers in the systemic use of exclusively secondary raw materials in business, prevent usable things from ending up in landfills, both legal and illegal, and reduce the stigma associated with the use of second-hand items.