• FoodSupply

    youtube

    Tim FoodSupply želi da pomogne pri distribuciji hrane gdje će ljudi sa viškovima hrane biti u mogućnosti da je podijele sa onima kojima je potrebna. FoodSupply stavlja akcenat na očuvanje planete i spriječavanje bacanja hrane i ambalaže .

    Misija ovog tima je da se probudi svijest kod ljudi, zbog toga što se mnogo hrane baca i tako uništava određena vrijednost sa ekonomske strane dok se sa ekološke strane zagađuje Zemlja.