Venture

Crnogorska uspomena

Crnogorska uspomena predstavlja biznis koji se zasniva na kreiranju i postavljanju pokretne kabine za fotografisanje, u kojoj je ugrađen sistem sa različitim prepoznatljivim prizorima iz crnogorskih gradova, na odabranim posjećenim turističkim lokacijama. Na taj način posjetioci i stranci bi mogli da se fotografišu i izaberu jednu ili više crnogorskih turističkih destinacija kao pozadinu za svoje fotografije – kao da su ih zaista sve i posjetili, čak iako nisu u mogućnosti za to. Dodatno, uz svaku kupljenu fotografiju turisti bi uzimali i jedan od ručno pravljenih suvenira koje su izradile nezaposlene i žene iz socijalno ugroženih društvenih grupa.