1. Naslovna strana
  2. Vijesti
  3. Najava: Otvorene prijave za novi ciklus Social Impact Award (SIA) programa

Najava: Otvorene prijave za novi ciklus Social Impact Award (SIA) programa

Šta je Social Impact Award (SIA)? Najveći evropski program podrške društvenom preduzetništvu mladih koji je 2009. godine pokrenut od strane Impact Hub-a i Univerziteta za ekonomiju i biznis u Beču, […]

Šta je Social Impact Award (SIA)?

Najveći evropski program podrške društvenom preduzetništvu mladih koji je 2009. godine pokrenut od
strane Impact Hub-a i Univerziteta za ekonomiju i biznis u Beču, u partnerstvu sa Erste Fondacijom.

Projekat je osmišljen u cilju podizanja svijesti o društvenom preduzetništvu među mladima, kompanijama,
državnim institucijama, akterima u akademskoj i naučnoj zajednici, kao i zainteresovanoj javnosti. Realizacija
aktivnosti doprinosi snažnijoj edukaciji na polju inovacija, znanja i vještina, kao i konkretne podrške idejama,
koje imaju potencijal za realizaciju i pozitivan društveni uticaj u Crnoj Gori, ali i širom svijeta.

Tri pobjednička tima očekuje i početni kapital za realizaciju ideje u iznosu od 1.500 eura, mentorska podrška,
kao i prilika da stečena znanja i vještine predstave na internacionalnom SIA Samitu, koji se ove godine
održava u Beogradu.

Ko može da se prijavi?

Program je namijenjen mladima od 15 do 30 godina, koji se u okviru timova prijavljuju za učešće u ovom
programu, a njihove ideje moraju odgovarati ciljevima održivog razvoja (SDGs), čije je ispunjenje dio
zvanične agende Ujedinjenih nacija širom svijeta.

Kako se prijaviti?

Prijave počinju danas, 21. marta i traju do 31. maja u 23:59h. Svi koji se prijave putem Platforme za prijavu
i ocjenjivanje, moći će da rade na draft verzijama svojih ideja, a kada budu sigurni da je ona konačna, onda sa
njom mogu i aplicirati.

Potencijalni učesnici takmičenja Social Impact Award (SIA) Montenegro u 2023. godini moraju ispunjavati
neophodne uslove:

  • Svi članovi tima moraju biti rođeni između 1. januara 1993. i 31. decembra, 2008. godine;
  • Najmanje jedan član/ica tima mora imati prebivalište u Crnoj Gori;
  • Ideja sa kojom se aplicira nije ni dobila sredstva, ni ostvarila prihode prije 1. januara 2022. godine;
  • Ideja sa kojom se aplicira nije dobila formalizovanu novčanu podršku od strane druigih donatora,
    odnosno 3.000 eura (npr. novčana nagrada, grantovi, investicije) prije datuma podnošenja prijave;
  • Mogu se prijaviti pobjednici od prethodnih godina sa istom idejom, ali u različitom sastavu tima;
  • Mogu se prijaviti pobjednici od prethodnih godina, ali sa različitom idejom;

Napomena: Projektni tim Social Impact Award (SIA) projekta je u obavezi da razmatra isključivo one prijave
koje su potpune i koje su podnijete online putem, odnosno putem Platforme za prijavu i ocjenjivanje u
predviđenom roku.

Šta se dešava nakon prijave?

U daljem tekstu, možete pročitati spisak svih koraka pri evaluaciji pristiglih ideja:

I – Tehnička provjera
Projektni tim SIA programa provjerava da li su svi gore navedeni kriterijumi za učestvovanje ispunjeni.

II – Izbog užeg kruga ideja
Stručni tim, na osnovu svog iskustva i znanja bira uži krug ideja.

U slučaju potrebe, projektni tim SIA programa može organizovati intervjue sa izabranim timovima, u cilju
provjere njihove ozbiljnosti i volje za dalji rad.

III – Izbor finalnih ideja

Stručni žiri tim (različit od tima u II koraku), na osnovu svog iskustva i znanja bira 10 finalnih ideja koje će
biti dio inkubacionog procesa u periodu od jula do septembra.

IV – Objava finalnih ideja

Projektni tim SIA programa objavljuje izabranih 10 finalnih ideja na svom veb sajtu i društvenim mrežama.

Pozivamo sve zainteresovane učesnike da pažljivo pročitaju dokument sa najčešćim pitanjima i odgovorima
(Q&A), a pored ovog dokumenta, naš tim je pripremio i Vodič za učesnike, gdje se mogu pronaći i dodatne
informacije o SIA projektu.

Za sve eventualne nedoumice ili dodatne informacije možete nas kontaktirati slanjem maila na
montenegro@socialimpactaward.net ili pozivom na 067 317 164.