Projekat podrazumijeva pravljenje krevetića za pse obradom, dezinfekcijom i spajanjem reciklažnih materijala (guma, platna, daske, sunđera). Kroz ovaj projekat želimo da od otpada koji se gomila i spaljuje na našim deponijama stvorimo novi gotov proizvod i stvorimo održiv sistem zelenog proizvoda koji se 100% pravi od reciklažnih materijala.

Organizacija Happy Paws je osnovana sa ciljem rešavanja problema bezdomnih, napuštenih i bolesnih kućnih ljubimaca. U dosadašnjem radu pokrenuli smo 4 komercijalna servisa kako bi finansirali djelovanje naše NVO. Ciljevi našeg tima su da i dalje razvijamo održive komercijalne servise kako bi finansirali djelovanje naše NVO, otvarali nova radna mjesta, razvijali podršku aktivistima koji se bave problemom napuštenih i bolenih kućnih ljubimaca. Projekat podrazumijeva pravljenje krevetića za pse obradom, dezinfekcijom i spajanjem reciklažnih materijala (guma, platna, daske, sunđera). Kroz ovaj projekat želimo da od otpada koji se gomila i spaljuje na našim deponijama stvorimo novi gotov proizvod i stvorimo održiv sistem zelenog proizvoda koji se 100% pravi od reciklažnih materijala.

***

The project implies making beds for dogs by processing, disinfecting, and combining recycled materials (tires, canvas, wooden boards, sponge). Through this project we want to use waste that is piled up and burned on our landfills to create a new finished product and create a sustainable system of green product that is 100% made of recycled materials.

Organization Happy Paws was founded with a goal to help solve problem of homeless, abandoned, and sick pets. So far, we have initiated 4 commercial services to finance the work of our NGO. Goals of our team are to keep developing sustainable commercial services, open new workplaces, develop support for activists who are dealing with a problem of abandoned and sick pets.