Navigation

Prijave su otvorene  21. marta u 12:00h i trajaće sve do 31. maja do 23:59h. Svi koji se prijave putem Platforme za prijavu i ocjenjivanje, moći će da rade na draft verzijama svojih ideja sve dok ne budu sigurni koja je konačna verzija sa kojom žele da apliciraju. 

Aplikanti za Social Impact Award Montenegro 2022 moraju da ispunjavaju sljedeće uslove:

  1. Svi članovi tima moraju biti rođeni između 1. januara 1992. i 31. decembra, 2007;
  2. Najmanje jedan član tima mora imati prebivalište u zemlji u kojoj on/ona aplicira za nagradu Social Impact Award;
  3. Ideja nije ni dobila sredstva ni ostvarila prihode prije 1. januara 2021. godine;
  4. Ideja nije dobila formalizovanu novčanu podršku od strane spoljne strane, odnosno 3000 eura (npr. novčana nagrada, grantovi, investicije) prije datuma podnošenja;
  5. Mogu se prijaviti pobjednici od prošlih godina sa istom idejom ali u različitom timskom sastavu;
  6. Mogu se prijaviti pobjednici od prošlih godina ali sa različitom idejom;
  7.  Mogu se razmatrati samo one prijave koje su potpune i koje su bile podnijete putem Platforme za prijavu i ocjenjivanje u datom roku.

Svi timovi i pojedinci koji se prijave prolaze proces selekcije i ocjenjivanje stručnog žirija. Na osnovu njihovih glasova, 10 najboljih biznis ideja ulazi u finale. Finalisti,  zatim prolaze kroz period inkubacije koji je sadržan u tri mjeseca intenzivnog rada na razvoju projekata sa dodijeljenim mentorima i ekspertima kako bi svoju ideju pretvorili u održiv biznis (period od jula do septembra).

Tri tima koji budu izabrani od strane stručnog žirija na kraju programa dobijaju dodatni period mentorske podrške, novčanu nagradu u iznosu od 1500 EUR i priliku da učestvuju na međunarodnoj konferenciji SIA Summit koji se ove godine održava u Beču.

Kako bismo ti još bolje pomogli, molimo te da pažljivo pročitaš Q&A, gdje ćeš dobiti odgovore na najčešća pitanja učesnika, a pored ovog dokumenta, naš Vodič za učesnike će ti dati sve neophodne informacije o programu!

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close