Navigation

Erste bank AD Podgorica

Erste banka je u Crnoj Gori prisutna od jula 2009. godine. Dio je austrijske Erste Group, koja ima tradiciju dugu dva vijeka i najveća je bankarska grupacija u centralnoj Evropi sa oko 16,1 miliona klijenata. Prisustvo Erste Grupe u Crnoj Gori ozvaničeno je u martu 2009. godine kada je hrvatska Erste&Steiermaekrische bank dd kupila 100% akcija male mikrokreditne banke, koja je u tom trenutku imala oko pet odsto tržišnog učešća. Danas je Erste banka jedna od najvećih banaka na tržištu, prepoznata po kvalitetu poslovanja i primjeni najbolje bankarske prakse. Sinergiju znanja, tehnologije, tradicije i inovacija, Erste banka koristi kako bi podstakla pozitivne promjene i stvaranje nove vrijednosti za klijente, zaposlene, akcionare i zajednicu.

Erste bank AD Podgorica podstiče razvoj kulture, umjetnosti, sporta, obrazovanja, socijalnu inkluziju, očuvanju životne sredine. U tim akcijama, naglasak stavljamo na kontinuitet podrške i dugoročnu saradnju. Želimo da naše aktivnosti imaju dugoročne pozitivne efekte, a jedan od načina za to jeste i podrška društvenom preduzetništvu, između ostalog i kroz program Nagrada za društveno preduzetništvo (Social Impact Award – SIA).


Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja stvara okruženje pogodno za razvoj i podizanje kvaliteta naučnoistraživačke zajednice u svim domenima i naučnim oblastima, jača profesiju istraživača.
Ulaže u istraživanje i inovacije sprovođenjem politike inovacione djelatnosti, podstiče razvoj proizvoda i usluga u IT djelatnostima, razvija inovacionu infrastrukturu.


Investiciono razvojni fond Crne Gore

Investiciono-razvojni fond Crne Gore je osnovan 2009. godine. Osnivanjem Investiciono-razvojnog fonda, Vlada Crne Gore je obezbijedila efikasan mehanizam za podršku ekonomskom razvoju, kroz odobravanje kredita i izdavanje garancija, obavljanje poslova vezanih za prodaju kapitala u portfelju Fonda, kao i ostalih poslova kojima se obezbjeđuje podrška ekonomskom razvoju.

Misija IRF-a kao razvojne institucije je podrška stvaranju novih vrijednosti zasnovanih na znanju, kulturnom nasljeđu i prirodnom bogatstvu s ciljem da podstičemo sistemski, održivi i ravnomjeran ekonomski i društveni razvoj u skladu sa opštim strateškim ciljevima Crne Gore. Vizija IRF-a je Investiciono-razvojni fond kao mjera uspješnosti za razvojne institucije koja efikasno i efektivno pruža usluge korisnicima i podstiče obnovljivi razvoj društvene zajednice.


Kodio

Kompanija Kodio je osnovana sa vizijom da omogući programerima da monetizuju svoje proizvode, kako firmama i većim sistemima, tako i programerima koji se bave razvojem proizvoda u samostalnoj režiji.

Danas kompanija predstavlja mnogo više od vizije sa kojom je započeta, posjeduje mnogo softverskih rješenja šire upotrebe i mogućnosti. Poslovanje na inostranom tržištu i borba za poziciju na istom, uz energiju, znanje i talentovane kadrove otvorila je nove pravce na koje je kompanija danas orijentisana i polja na kojima širi svoje poslovanje i razvoj.


Glavni grad Podgorica

Sekretarijat za podršku biznis zajednici Glavnog grada Podgorica već dugi niz
godina radi na unapređenju preduzetništva u Glavnom gradu. Postojećim i budućim
preduzetnicima, stavljene su na raspolaganje sistematizovane informacije i znanja o
svim temama važnim za otpočinjanje biznisa i njegov razvoj. Takođe, omogućava
preduzetnicima razne vidove podrške, promocije, kao i jačanje finansijske podrške u
sektoru preduzetništva, odnosno mikro, malih i srednjih preduzeća i podstiče osnivanje novih preduzeća.

Osnovni cilj ovog Sekretarijata je stvaranje što povoljnijeg ambijenta za preduzetnike/ce, podrška razvoju preduzetništva, otvaranje novih radnih mjesta kroz podsticanje preduzetništva i započinjanja sopstvenog biznisa, animiranje mladih ljudi, žena, studenata, lica sa invaliditetom i drugih marginalizovanih grupa, da pokrenu sopstveni biznis, a poseban fokus je stavljen na stimulisanju inovativnosti i kreativnosti kod naših sugrađana, sa područja Glavnog grada.


Coca-Cola HBC Crna Gora

Kompanija Coca-Cola HBC Crna Gora dio je Coca-Cola Hellenic Grupe, jedne od
najvećih punionica proizvoda kompanije Coca-Cola na svijetu i najveće u Evropi. Coca-Cola Hellenic posluje u 29 zemalja, a u Crnoj Gori postoji već 20 godina.

Već dvije decenije fokusirani smo na potrebe naših potrošača, kupaca i partnera. Kroz različite projekte na polju osnaživanja mladih generacija, održivog razvoja i očuvanja životne sredine, kao i podrške zajednici u nepredviđenim okolnostima, doprinosimo promjenama na bolje u zajednicama čiji smo dio. Vjerujemo da samo udruženim znanjem, iskustvima i vizijom koja pokreće na korak više, možemo stvoriti bolju budućnost za svakog od nas.


Crnogorski Telekom

Crnogorski Telekom je najveći telekomunikacioni operator u Crnoj Gori koji pruža kompletan portfolio telekomunikacionih usluga fiksne i mobilne telefonije (usluge govornih servisa, poruke, internet, TV, iznajmljene linije, usluge prenosa podataka i ICT rješenja).

Telekom je dobitnik brojnih priznanja i nagrada koje svjedoče o velikom uspjehu kompanije u različitim oblastima, od kvaliteta mreže i doprinosa razvoju telekomunikacionih usluga, do društveno odgovornog poslovanja i brige za zaposlene.


Univerzitet Crne Gore

Univerzitet Crne Gore je konkurentna i međunarodno prepoznata visokoškolska ustanova u Evropskom prostoru visokog obrazovanja i Evropskom istraživačkom prostoru.
Univerzitet Crne Gore ima ključnu ulogu i odgovornost da stvara i širi znanje kroz izvrsnost u obrazovanju, nauci i stvaralaštvu; da unapređuje međunarodnu saradnju; da stvara uspješne i društveno odgovorne akademske građane; i da promoviše demokratski i održivi razvoj crnogorskog društva i države.


Univerzitet Donja Gorica

Univerzitet Donja Gorica (UDG) je jedinstvena interdisciplinarna visokoobrazovna institucija, smještena na ulazu u Podgoricu, glavni grad Crne Gore. Osnovan je 2010. godine, dok su prve dvije fakultetske jedinice osnovane 2007. godine. Trenutno ima 12 fakulteta i više od 40 studijskih programa na kojima studira oko 3500 studenata. Na UDG-u se organizuju osnovne, postdiplomske i doktorske studije, a šest fakulteta su registrovane naučno-istraživačke institucije za obavljanje naučno-istraživačkih djelatnosti iz oblasti međunarodne ekonomije, prava, informacionih sistema i tehnologija, humanističkih studija, kao i tehničko-tehnoloških nauka kao što su politehnika i prehrambena tehnologija, bezbjednost hrane i ekologija.


Univerzitet Mediteran

Univerzitet „Mediteran” Podgorica osnovan je 30. maja 2006. godine u Podgorici, kao prvi privatni univerzitet u Crnoj Gori. Tokom protekle decenije rada stasao je u eminentnu visokoobrazovnu ustanovu koja svoju nastavno-naučnu djelatnost realizuje kroz devet studijskih programa na osnovnim studijama, deset studijskih programa na specijalističkim, jedanaest na magistarskim i dva studijska programa na doktorskim studijama.

Univerzitet je akreditovana i licencirana institucija koju čini šest fakulteta: Fakultet za turizam “Montenegro Tourism School” (MTS), osnovan 2004; Fakultet za ekonomiju i biznis (FEB), osnovan 2005; Fakultet za informacione tehnologije (FIT), osnovan 2006; Fakultet vizuelnih umjetnosti (FVU), osnovan 2006; Fakultet za strane jezike (FSJ), osnovan 2007 i Pravni fakultet (PF), osnovan 2006. godine.

Neregelia d.o.o.

Neregelia d.o.o., osnovana prije 25 godina u Podgorici, danas je vodeća kompanija u Crnoj Gori na polju distribucije. Posvećeno gradimo zdravu organizaciju i partnerske odnose sa svojim principalima i kupcima. Svoje poslovanje zasnivamo na principima etičnog, odgovornog i održivog poslovanja, nastojeći da doprinese razvoju lokalne i šire zajednice.

Kroz isporuku visokokvalitetnih proizvoda, na najbezbjedniji i najbrži način poboljšavamo kvalitet života ljudi na tržištu Crne Gore.


Privredna komora Crne Gore

Privredna komora Crne Gore je privredna asocijacija bogate tradicije, nezavisna, stručna, kreativna, inventivna i nadasve autoritativna, zastupa interese svih privrednika radi privrednog i sveukupnog razvoja države Crne Gore.

Privredna komora Crne Gore, radi privrednog razvoja koji je zajednička misija svih njenih članica, djelovanje usmjerava i ostvaruje kroz zastupanje opšteg interesa privrede i svih privrednih subjekata; omogućavanje preduzećima da učestvuju u upravljanju privredom i time očuvaju svoju slobodu; podsticanje proizvodnje u privredi; prezentovanje poslovnih mogućnosti u inostranstvu; njegovanje poslovnog morala i običaja.


ICT Cortex

ICT Cortex je klaster za informacione tehnologije, inovacije, edukaciju, dizajn i tehnološki razvoj Crne Gore. Osnovan je od strane inovativne IT zajednice sa ciljem da bude predvodnik u digitalnoj transformaciji privrede i javne uprave, kao i da unaprijedi okvir i ekosistem koji je neophodan za obezbjeđivanje digitalnih inovacija u industriji i obrazovanju.

ICT Cortex doprinosi jačanju IT sektora i stvaranju uslova da IT sektor postane okosnica budućeg razvoja Crne Gore i snažna ekonomska djelatnost koja će kreirati vodeće izvozne proizvode države.


Hilton Podgorica

Hilton Podgorica Crna Gora - nekadašnji Hotel Crna Gora predstavlja prepoznatljivo zdanje grada. Smješten u srcu Podgorice, ovaj potpuno renovirani hotel je na par koraka od vlade, ministarstava, ambasada, banaka, sportskih sala i parkova. Pored 180 komfornih soba i apartmana, gosti hotela mogu uživati u restoranu i barovima, uključujući spektakularni bar na krovu, kao i divan konferencijski prostor i jedan od najvećih Spa centara u gradu.

Hilton Podgorica Crna Gora učestvuje u Hilton HHonors® nagradnom programu lojalnosti za goste. Program je otvoren za sve goste. Članovi Hilton HHonors koji rezervišu boravak direktno kroz Hilton mrežu dobijaju određene povoljnosti, uključujući i ekskluzivni popust za članove, besplatni Wi -Fi I Hilton HHonors bodove.


The Chedi Luštica Bay Crna Gora

Smješten direktno na šetalištu u okviru marine, sa pogledom na beskrajno plavetnilo Jadranskog mora, The Chedi Luštica Bay hotel je idealno okruženje za bijeg od svakodnevnice i povezivanje s prirodom.
Hotel obuhvata svaki aspekt ove nevjerovatne lokacije, osvajajući titulu najboljeg luksuznog hotela u Crnoj Gori, 2021.

Stvoren je iz želje za stimulisanjem aktivnog, zdravog načina života i doživljaja ljepote prirode koju poluostrvo Luštica nudi.

Otvoren tokom cijele godine, dočekujući goste iz cijelog svijeta, ovaj luksuzni hotel sa 5 zvjezdica savršeno je mjesto za parove, prijatelje, porodice, poslovne putnike, putovanja sa kućnim ljubimcima, a uz pomenuto posjeduje i potpun pristup za goste sa invaliditetom.

 

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close