Navigation

Biljana Šćepanović

Biljana je ministarka nauke i tehnološkog razvoja Crne Gore. Takođe, vanredni je profesor Univerziteta Crne Gore za oblast čelične, spregnute i drvene konstrukcije na Građevinskom i Arhitektonskom fakultetu.

Rođena je 1973. godine u Titogradu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, kao đak generacije. Uz diplomu "Luča I", dobitnik je brojnih nagrada na republičkim i saveznim takmičenjima iz oblasti arhitekture i građevinarstva, fizike i matematike. Diplomirala je na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, sa prosječnom ocjenom 9.79 što je bio i najveći ostvareni prosjek od osnivanja Građevinskog fakulteta.

Bila je prodekanka na Građevinskom fakultetu i predsjednik Odbora za doktorske studije Univerziteta Crne Gore.


Vesna Matijević

Vesna je samostalna finansijska savjetnica za privredu u Erste banci.

Rođena je 1984. godine u Kotoru, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Zvanje diplomiranog ekonomiste menadžmenta stekla je nakon četvorogodišnjih studija na American College of Management and Technology u Dubrovniku, dio američkog koledža Rochester Institute of Technology. Erste banci se pridružila 2011. godine, na mjestu finansijskog savjetnika za privredu u filijali u Kotoru.


Vojkan Radunović

Vojkan je viši referent za kredite i garancije u Investiciono-razvojnom fondu Crne Gore.

Iskusan je bankar sa dugogodišnjim stažom u bankarstvu i finansijama (Atlas banka, Addiko bank, privatni sektor), naročito verziran za kreditne poslove sa pravnim licima, a na tezi iz oblasti korporativnog kreditiranja u bankarstvu je i magistrirao 2019. godine.

Učesnik je više seminara i konferencija na
teme kolateralizacije bankarskim garancijama, održive naplate NPL kredita, alternativnih izvora kreditiranja i drugog.

Porodična je osoba, govori engleski jezik i služi se italijanskim.


Ivan Šoć

Ivan Šoć je IT stručnjak iz oblasti sajber bezbjednosti. Posjeduje bogato iskustvo i u programiranju, robotici i automatizaciji.

Posvećen je razvoju različitih naučno-tehnoloških rješenja i inovacione IT oblasti u Crnoj Gori.

Jedan od osnivača i suosnivača između ostalih i firmi Kodio, MediaMind, brenda FiveG.

Po njegovom mišljenju razvoj IT industrije u Crnoj Gori bi trebao da se izvozno orijentiše u oblasti različitih softverskih rješenja, jer je to ulaz na globalno tržište čime se podiže i standard domaćeg tržišta i uslova rada.


Danijela Radeč

Danijela je šefica odjeljenja za preduzetništvo u Sekretarijatu za podršku biznis zajednici Glavnog grada.

Svoje radno angažovanje započela je u Glavnom gradu Podgorica - Sekretarijatu za preduzetništvo 1998. godine kao savjetnica za poljoprivredu.

Službeni je degustator vina, učestvuje u radu Komisije, Ministarstva poljoprivrede, za utvrđivanje količine i kvalitetne kategorije vina. Učestvuje u radu Komisije za organoleptičko ocjenjivanje vina na regionalnim i svjetskim takmičenjima.

U toku svojih redovnih zadataka donosi i realizuje Program aktivnosti na stimulisanju preduzetništva u Glavnom gradu Podgorica, a članica je Komisije za podršku ženskom preduzetništvu.


Zvezdana Vuletić

Zvezdana Vuletić je specijalistkinja za korporativne poslove i održivost u Coca Cola HBC Srbija.

Na toj poziciji se nalazi već godinu dana i sarađuje kako sa drugim sektorima, tako i sa drugim biznisima i lokalnim zajednicama u oblasti javnih i regulatornih poslova povezanih sa konceptom održivosti.

Zvezdana je svoje akademsko obrazovanje stekla na Fakultetu političkih nauka, na odsjeku za Međunarodne studije 2020. godine. Tokom studija, učestvovala je na različitim programima volonterskih praksi i ličnog usavršavanja.

Zvezdana je predstavnik mladih Srbije na PreCOP26 Samitu Mladih za klimu koji je održan u Milanu u organizaciji Italijanskog ministarstva za zaštitu životne sredine u saradnji sa Velikom Britanijom. Kao nastavak angažovanja u sferi Klimatskih promjena, koncepta održivosti i angažovanja mladih, u saradnji sa Svjetskom organizacijom za zaštitu prirode Adria (WWF), bila je edukatorka na njihovom programu Climate Heroes.


Gordana Spahić

Gordana je marketinški profesionalac sa preko 20 godina iskustva u industriji telekomunikacija. Trenutno je u Crnogorskom Telekomu na poziciji Rukovodioca za razvoj proizvoda i brend menadžment.

Nakon diplomskih studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, karijeru je započela u IT sektoru kompanije Monet. Menadžersku karijeru započela je u T-Mobile Crna Gora gdje je bila zadužena razvoj proizvoda.

Spajanjem tri kompanije u Crnogorski Telekom nastavlja karijeru u marketingu, a na čelo marketinga za privatne korisnike dolazi 2017. godine. Od 2020. vodi timove koji razvijaju proizvode za privatne i poslovne korisnike, kao tim za brend i marketinšku komunikaciju i e-commerce.


Mladen Perazić

Mladen je direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet u Privrednoj komori Crne Gore, a od 2003. godine i predavač (vanredni profesor) na Univerzitetu „Mediteran“ u Podgorici od 2012. godine.

Kontinuirano je angažovan na vođenju obrazovnih aktivnosti i koordinaciji uloge privrede u procesu reforme nacionalnog obrazovnog sistema Crne Gore, izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz ove oblasti, realizaciji poslovnog obrazovanja, međunarodnoj saradnji privrede u oblasti razvoj obrazovanja, implementaciji novih trendova u menadžmentu ljudskih resursa, istraživanja trendova u oblasti tržišta rada, razvoj sistema menadžementa kvaliteta, koordinacija aktivnosti vezane za promociju razvoja sistema kvaliteta itd.


Milena Lipovina - Božović

Milena je docentkinja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Pored preko 15 godina akademskog iskustva, bila je državna sekretarka za ekonomske razvojne politike u Ministarstvu ekonomskog razvoja u periodu od decembra 2020. godine do aprila 2022. godina. Radila je kao nacionalni konsultant na nekoliko projekata za međunarodne organizacije.

Član je Odbora direktora Fonda za inovacije Crne Gore. Njene oblasti istraživanja od posebnog interesovanja su: makroekonomski modeli i analize, kvantitativna ekonomija, inovacije, istraživanje marketinga itd.

Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova koji se nalaze u relevantnim naučnim časopisima. Učestvovala je na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim konferencijama i boravila je radi usavršavanja na fakultetima u Udinama, Londonu, Ljubljani, Pitsburgu, Londonu, Nici i Beču.


Ivan Jovetić

Ivan je istaknuti i javnosti poznat predavač, preduzetnik i istraživač. Doktor je ekonomskih nauka i ima radno iskustvo u akademskom, privatnom, nevladinom i javnom sektoru.

Na Univerzitetu Donja Gorica je od osnivanja ove akademske ustanove. Od 2007. godine angažovan je na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis kao predavač. Koordinirao je, ispred Fakulteta, projektom predakceleracije Start1Up.

Aktivno je učestvovao i u procesu osnivanja Fakulteta za sportski menadžment na kojem od 2013. godine obavlja koordinatora.

Član je i Upravnog odbora Studentskog sportskog saveza Crne Gore. Bio je i predsjednik Organizacionog komiteta EUSA 2019 teniskog šampionata.


Marija Janković

Marija je dekanica Fakulteta za ekonomiju i biznis Univerziteta Mediteran, vanredni profesor na ekonomskoj i marketinškoj grupi predmeta.

Osnovne, magistarske i doktorske studije završila je na Ekonomskom Fakultetu, Univerziteta Crne Gore, kao jedan od najboljih studenata. Dobitnik je većeg broja nagrada tokom studiranja. Objavila je veliki broj naučnih radova iz oblasti ekonomije, marketinških komunikacija i brendiranja i izlagala na većem broju domaćih i međunarodnih naučnih Konferencija.

Usavršavala se u inostranstvu i bila gostujuća predavačica na nekoliko Univerziteta. Članica je većeg broja radnih grupa, komisija, naučnih i organizacionih odbora i međunarodnih asocijacija.

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close