Navigation

Faza otkrića je prva faza SIA programa. Sastoji se od skupa edukativnih i inspirativnih formata dizajniranih da podignu svijest o društvenom preduzetništvu i podrže učesnike da razviju uticajne ideje. 

Kick-off je inspirativan događaj kojim se zvanično najavljuje početak faze otkrivanja i služi da motiviše mlade i ključne zainteresovane strane (kao što su alumni, članovi žirija, partneri, itd.) o našim aktivnostima i misiji. U okviru ceremonije otvaranja Social Impact Award Crna Gora koja se održala u Hotelu Hilton, 16. marta u Podgorici održane su dvije panel diskusije na teme „Uticaj društvenog preduzetništva na kreiranje novih društvenih standarda“  i  „Razvoj društvenog preduzetništva u Crnoj Gori“. Zaključci sa oba panela su da je neophodno raditi na razvoju društvenog preduzetništva, kao i na podizanju svijesti među mladima o važnosti i uticaja ovog koncepta na zajednicu.

Prijave za program Social Impact Award otvorene su 21. marta i trajaće sve do 31. maja, a više o uslovima prijave možete pročitati ovdje.

Između Kick off-a  i faze inkubacije,  faza otkrivanja je u punom jeku. Ovdje nudimo širok spektar radionica, vebinara i događaja koji pomažu prijavljenim učesnicima da razviju sopstvene ideje za društveni poduhvat. U ovoj fazi planiran je niz aktivnosti, kao što su:

  1. SIA workshop u Baru, Kotoru i Budvi, od 12-14. aprila;

  2. SIA karavan u aprilu i maju (10 crnogorskih gradova);

  3. SIA workshops u Podgorici, od 10-12. maja;

  4. SIA workshops u Pljevljima, Bijelom Polju i Beranama, od 18-20. maja;

  5. Open Day meetings u Podgorici, 25. maja.

Radionice koje se realizuju u ovoj fazi služe za razvoj ideja, upoznavanje sa pojmom društveno preduzetništvo, kao i pisanje biznis plana.

Generisanje ideja: nudi onima koji još nemaju konkretnu ideju kreativno putovanje da pretvore namjere u obećavajuće ideje.

Razgovarajte sa uticajem: Ovaj vebinar daje veoma brz pregled toga šta je društveno preduzetništvo i pruža gomilu primjera SIA Alumnista i postojećih društvenih preduzeća. Uglavnom je namijenjen da izazove interesovanje i inspiriše.

Modeliranje uticaja: Obrazovanje o tome kakav društveni uticaj može biti i koji su mogući načini da se postigne društveni uticaj. Interaktivni djelovi su fokusirani na pronalaženje odgovarajućeg problema/rešenja koji odgovara specifičnim idejama.

Poslovno modelovanje: Razvijanje poslovnih modela oko konkretnih ideja za poduhvat, uvođenjem različitih društvenih poslovnih modela kao okvira i kreiranje poslovnih modela prilagođenih idejama učesnika.

Laboratorija ideja: Pretvaranje obećavajućih ideja u izvodljive koncepte uz pomoć „Impact Canvas“ i elemenata povratne informacije ravnopravnih korisnika.

Poslovno planiranje: Priprema SIA aplikacije razvojem detaljnog poslovnog plana.

Nakon isteka roka za podnošenje ideja (31. maj u 23:59h), sprovodi se proces evaluacije kako bi se odabrale najbolje ideje. Izbor finalista je dobro osmišljen proces i zasnovan je na tri kriterijuma evaluacije: potencijal uticaja, stepen inovativnosti, izvodljivost i kapacitet implementacije. Nakon što žiri pregleda i ocijeni pristigle aplikacije, obaviće se proglašenje finalista putem društvenih mreža i veb sajta SIA Crna Gora – 20. juna. Dodatno, u procesu selekcije žiri će obaviti intervjue sa svim potencijalnim finalistima u cilju procjene njihove ozbiljnosti i motivacije za dalji rad.

Odabirom i proglašenjem finalista završava se faza otkrivanja, a počinje inkubaciona faza u periodu od jula do septembra!

Upoznaj neke od najuspješnijih ideja u okviru SIA takmičenja širom svijeta klikom na link.

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close