Navigation

Bečki univerzitet za biznis i ekonomiju

Bečki univerzitet za ekonomiju u biznis je jedan od najvećih univerziteta u Austriji, sa preko 700 istraživača i 23.000 studenata. U okviru WU Vienna, Social Impact Award je koordinisan od strane Centra za Društveno Preduzetništvo. Cilj Centra je da istražuje mlado polje društvenog preduzetništva u Austriji i centralnoj i istočnoj Evropi i da pruži ekspertizu i podršku zainteresovanim akterima.


Impact Hub Beč

U kratkim crtama: to je mesto koje inspiriše i podržava nova rešenja za najaktuelnije teme u svetu. Nalazi se u lepom, renoviranom potkrovlju u centru grada, ugrađen je u globalnu mreži ljudi i mesta posvećenih kreiranju pozitivnih promena, ispunjen svim alatima i dodacima koji su potrebni za realizaciju ideja koje kreiraju uticaj i razvoj novih poduhvata. Pojedinci i timovi rade na inicijativama za smanjenje siromaštva, energetska rešenja od recikliranih proizvoda, dizajn pristupi održivosti ili modnih brendova sa sociokulturološkom misijom. NVO organizuju strateške sastanke ovde ili kreativne radionice. Kompanije koriste prostor za nove ideje za razvoj njihove društvene korporativne odgovornosti. Događaji svih vrsta povezuju teoriju sa praksom, povezuju biznis i društvo, staro i mlado.


Erste Fondacija

ERSTE Fondacija je nastala iz prve austrijske štedionice, 2003. godine. ERSTE Fondacija ulaže u društvenom razvoju u Austriji i centralnoj i jugoistočnoj Evropi. Podržava društvenu participaciju i građanski angažman, a to promoviše spajajući ljude i znanje nedavne istorije regiona, koji je od 1989. ponovo u tranziciji. Erste Stiftung takođe razvija sopstvene projekte u okviru tri programa - socijalna pitanja, kultura i Evropa.


Ministarstvo ekonomije Crne Gore

Ministarstvo ekonomije je u okviru “Strategije razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori 2018-2022” definisalo promociju ženskog preduzetništva, preduzetništva mladih i socijalnog preduzetništva kao strateški cilj 3.5, sa sljedećim operativnim ciljevima: 1: Unapredjenje institucionalnog okruženja i pristupa finansijama; 2: Obezbjeđenje potrebnih znanja i vještina i 3: Promocija, umrežavanje i zagovaranje interesa žena, mladih i socijalnih preduzetnika.


Erste Banka Crna Gora

Erste banka je u Crnoj Gori prisutna od jula 2009. godine, a dio je austrijske Erste Group, najveće bankarske grupacije u centralnoj Evropi sa više od 16,1 miliona klijenata. Dolazak Erste grupe u Crnu Goru ozvaničen je u martu 2009. godine kada je Erste&Steiermaerkische Bank d.d. kupila 100 odsto akcijskog kapitala Opportunity Bank AD Podgorica. Zadržavši u centru aktivnosti podršku preduzetništvu i razvoju privatnog biznisa, Erste banka nudi širok spektar bankarskih usluga za građane i poslovne subjekte, uključujući zajmove, depozite, SWIFT međunarodne transakcije, domaća plaćanja, platne kartice i e-banking. Erste banka je pouzdan partner koji u fokus interesovanja stavlja potrebe klijenata, uvažavajući značaj društvene odgovornosti i doprinosa zajednici u kojoj posluje.


EFSE Akademija za preduzetništvo

EFSE Entrepreneurship Academy (Akademija za preduzetništvo), inicijativa EFSE Development Facility, obuhvata niz programa za podršku startup-ovima u cijelom EFSE ciljnom regionu. Radeći zajedno sa lokalnim organizacijama koje pokreću projekte inkubacije i akceleracije, Akademija za preduzetništvo pruža preduzetnicima i njihovim novim biznisima usmjeravanje, resurse, mentorstvo i mogućnosti umrežavanja, što povećava šansu da dobiju finansijsku podršku i druga sredstva neophodna za pretvaranje dobrih ideja u uspješna preduzeća. Na ovaj način, Akademija za preduzetništvo i njeni partneri pomažu u stvaranju okruženja u kojem preduzetnici mogu uspjeti – podstičući duh EFSE-a kao “Fond za preduzetništvo”.


Univerzitet Donja Gorica

Misija UDG je studiranje po vrhunskim principima evropskog obrazovanja. Pored ulaganja u fundamentalno stručno znanje, UDG ulaže i u vještine studenata, a posebno u IT vještine, istraživačke sposobnosti studenata, preduzetnički pristup životu i komunikacione vještine. Budite dio istorije budućnosti!

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close