Navigation

NVO “Centar za omladinsku edukaciju” je nevladina, neprofitna i nepolitička omladinska organizacija, osnovana u Podgorici 2009. godine, sa ciljem da podrži, afirmiše i podstakne mlade ljude na jačanje aktivizma, volonterizma, mobilnosti i neformalne edukacije.

Kao društveno odgovorna organizacija, godinama realizujemo projekte koji se odnose na jačanje kapaciteta mladih, njihovu neformalnu edukaciju, razvoj kulture učešća mladih, obezbjeđivanje mehanizama za njegovanje aktivizma, razvoj omladinskog rada kao podrške u procesu osamostaljivanja, unaprijeđenje međuresorske saradnje itd.

Nastojimo da svojim idejama i projektima doprinesemo kreiranju boljih uslova za odrastanje, sazrijevanje, život i rad mladih osoba u našoj sredini. Kao vrijednosti koje njegujemo, možemo navesti timski rad, toleranciju, transparentnost, želju za umrežavanjem i inovativnošću u radu, kao i spremnost i otvorenost za nova iskustva i znanja.

Misija NVO “Centar za omladinsku edukaciju” je da sistematski sprovodi preventivne akcije kako bi pravovremeno djelovala na mlade, da informiše i edukuje mlade o prilikama koje se odnose na jačanje kapaciteta i neformalnu edukaciju, da utiče na poboljšanje statusa mladih kroz različite projektne aktivnosti.

Vizija NVO “Centar za omladinsku edukaciju” je da mladi u Crnoj Gori žive zdravo, zadovoljno i dostojanstveno u društvu u kojem se osjećaju sigurnim i poštovanim članovima, da se obrazuju, rade i formiraju zdrave porodice, koje će činiti bazu demokratskog i građanskog društva u svojoj državi.

NVO „Centar za omladinsku edukaciju“ je članica više domaćih i međunarodnih asocijacija, kao što su Mreža za mlade, Unija mladih preduzetnika, Evropska omladinska kartičarska asocijacija (EYCA) i Social Impact Award (SIA).

Za prilike po mjeri mladih!

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close