Navigation

Ponosni smo na saradnju sa velikim brojem medija, koji su od samog početka projekta informisali javnost u Crnoj Gori o svim našim projektnim aktivnostima. Imajući u vidu činjenicu da društveno preduzetništvo nije u velikoj mjeri istraženo i popularizovano u našoj zemlji, saradnju sa medijima vidimo kao veliku priliku i mogućnost da podstičem razgovor na ovu temu sa velikim brojem institucija i kompanija.

Veliki broj novinskih članaka, gostovanja i vijesti o Social Impact Award (SIA) projektu omogućilo je ogromnu zainteresovanost mladih ljudi i budućih inovatora, što nam pruža priliku da na dugi rok sistemski mijenjamo svijest ljudi po ovom pitanju.

Svim medijima koji su uzeli učešće u promociji projekta se zahvaljujemo na dosadašnjoj saradnji i prilici da naša ciljna grupa sazna koje sve benefite Social Impact Award (SIA) omogućava, kao i koji su to budući koraci i procesi koji nas očekuju.

 

 

 

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close