Navigation

Erste bank AD Podgorica

Erste banka je u Crnoj Gori prisutna od jula 2009. godine. Dio je austrijske Erste Group, koja ima tradiciju dugu dva vijeka i najveća je bankarska grupacija u centralnoj Evropi sa oko 16,1 miliona klijenata. Prisustvo Erste Grupe u Crnoj Gori ozvaničeno je u martu 2009. godine kada je hrvatska Erste&Steiermaekrische bank dd kupila 100% akcija male mikrokreditne banke, koja je u tom trenutku imala oko pet odsto tržišnog učešća. Danas je Erste banka jedna od najvećih banaka na tržištu, prepoznata po kvalitetu poslovanja i primjeni najbolje bankarske prakse. Sinergiju znanja, tehnologije, tradicije i inovacija, Erste banka koristi kako bi podstakla pozitivne promjene i stvaranje nove vrijednosti za klijente, zaposlene, akcionare i zajednicu.

Erste bank AD Podgorica podstiče razvoj kulture, umjetnosti, sporta, obrazovanja, socijalnu inkluziju, očuvanju životne sredine. U tim akcijama, naglasak stavljamo na kontinuitet podrške i dugoročnu saradnju. Želimo da naše aktivnosti imaju dugoročne pozitivne efekte, a jedan od načina za to jeste i podrška društvenom preduzetništvu, između ostalog i kroz program Nagrada za društveno preduzetništvo (Social Impact Award – SIA).


Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja stvara okruženje pogodno za razvoj i podizanje kvaliteta naučnoistraživačke zajednice u svim domenima i naučnim oblastima, jača profesiju istraživača.
Ulaže u istraživanje i inovacije sprovođenjem politike inovacione djelatnosti, podstiče razvoj proizvoda i usluga u IT djelatnostima, razvija inovacionu infrastrukturu.


Investiciono razvojni fond Crne Gore

Investiciono-razvojni fond Crne Gore je osnovan 2009. godine. Osnivanjem Investiciono-razvojnog fonda, Vlada Crne Gore je obezbijedila efikasan mehanizam za podršku ekonomskom razvoju, kroz odobravanje kredita i izdavanje garancija, obavljanje poslova vezanih za prodaju kapitala u portfelju Fonda, kao i ostalih poslova kojima se obezbjeđuje podrška ekonomskom razvoju.

Misija IRF-a kao razvojne institucije je podrška stvaranju novih vrijednosti zasnovanih na znanju, kulturnom nasljeđu i prirodnom bogatstvu s ciljem da podstičemo sistemski, održivi i ravnomjeran ekonomski i društveni razvoj u skladu sa opštim strateškim ciljevima Crne Gore. Vizija IRF-a je Investiciono-razvojni fond kao mjera uspješnosti za razvojne institucije koja efikasno i efektivno pruža usluge korisnicima i podstiče obnovljivi razvoj društvene zajednice.


Kodio

Kompanija Kodio je osnovana sa vizijom da omogući programerima da monetizuju svoje proizvode, kako firmama i većim sistemima, tako i programerima koji se bave razvojem proizvoda u samostalnoj režiji.

Danas kompanija predstavlja mnogo više od vizije sa kojom je započeta, posjeduje mnogo softverskih rješenja šire upotrebe i mogućnosti. Poslovanje na inostranom tržištu i borba za poziciju na istom, uz energiju, znanje i talentovane kadrove otvorila je nove pravce na koje je kompanija danas orijentisana i polja na kojima širi svoje poslovanje i razvoj.


Glavni grad Podgorica

Sekretarijat za podršku biznis zajednici Glavnog grada Podgorica već dugi niz
godina radi na unapređenju preduzetništva u Glavnom gradu. Postojećim i budućim
preduzetnicima, stavljene su na raspolaganje sistematizovane informacije i znanja o
svim temama važnim za otpočinjanje biznisa i njegov razvoj. Takođe, omogućava
preduzetnicima razne vidove podrške, promocije, kao i jačanje finansijske podrške u
sektoru preduzetništva, odnosno mikro, malih i srednjih preduzeća i podstiče osnivanje novih preduzeća.

Osnovni cilj ovog Sekretarijata je stvaranje što povoljnijeg ambijenta za preduzetnike/ce, podrška razvoju preduzetništva, otvaranje novih radnih mjesta kroz podsticanje preduzetništva i započinjanja sopstvenog biznisa, animiranje mladih ljudi, žena, studenata, lica sa invaliditetom i drugih marginalizovanih grupa, da pokrenu sopstveni biznis, a poseban fokus je stavljen na stimulisanju inovativnosti i kreativnosti kod naših sugrađana, sa područja Glavnog grada.

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close