Navigation

Erste Bank AD Podgorica

Erste banka je u Crnoj Gori prisutna od jula 2009. godine. Dio je austrijske Erste Group, koja ima tradiciju dugu dva vijeka i najveća je bankarska grupacija u centralnoj Evropi sa oko 16,1 miliona klijenata. Prisustvo Erste Grupe u Crnoj Gori ozvaničeno je u martu 2009. godine kada je hrvatska Erste&Steiermaekrische bank dd kupila 100% akcija male mikrokreditne banke, koja je u tom trenutku imala oko pet odsto tržišnog učešća. Danas je Erste banka jedna od najvećih banaka na tržištu, prepoznata po kvalitetu poslovanja i primjeni najbolje bankarske prakse. Sinergiju znanja, tehnologije, tradicije i inovacija, Erste banka koristi kako bi podstakla pozitivne promjene i stvaranje nove vrijednosti za klijente, zaposlene, akcionare i zajednicu.

Erste bank AD Podgorica podstiče razvoj kulture, umjetnosti, sporta, obrazovanja, socijalnu inkluziju, očuvanje životne sredine. U tim akcijama, naglasak stavljaju na kontinuitet podrške i dugoročnu saradnju. Imaju želju da njihove aktivnosti imaju dugoročne pozitivne efekte, a jedan od načina za to jeste i podrška društvenom preduzetništvu, između ostalog i kroz program Social Impact Award (SIA).


Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja stvara okruženje pogodno za razvoj i podizanje kvaliteta naučnoistraživačke zajednice u svim domenima i naučnim oblastima, jača profesiju istraživača.

Vladina institucija kontinuirano ulaže u istraživanje i inovacije sprovođenjem politike inovacione djelatnosti, podstiče razvoj proizvoda i usluga u IT djelatnostima i razvija inovacionu infrastrukturu.


Investiciono-razvojni fond Crne Gore

Investiciono-razvojni fond Crne Gore je osnovan 2009. godine. Osnivanjem Investiciono-razvojnog fonda, Vlada Crne Gore je obezbijedila efikasan mehanizam za podršku ekonomskom razvoju, kroz odobravanje kredita i izdavanje garancija, obavljanje poslova vezanih za prodaju kapitala u portfelju Fonda, kao i ostalih poslova kojima se obezbjeđuje podrška ekonomskom razvoju.

Misija IRF-a kao razvojne institucije je podrška stvaranju novih vrijednosti zasnovanih na znanju, kulturnom nasljeđu i prirodnom bogatstvu s ciljem da podstičemo sistemski, održivi i ravnomjeran ekonomski i društveni razvoj u skladu sa opštim strateškim ciljevima Crne Gore. Vizija IRF-a je Investiciono-razvojni fond kao mjera uspješnosti za razvojne institucije koja efikasno i efektivno pruža usluge korisnicima i podstiče obnovljivi razvoj društvene zajednice.


Five Group

Five Group je crnogorski brend koji povezuje i podržava eSport, gejming industiju, sport, nauku, tehnologiju i inovacije, vjerujući da su upravo ovi segmenti temelji zdravog i uspješnog društva. Kroz ova djelovanja, kompanija podstiče mlade da razvijaju svoje ideje i vjeruju u svoje snove i čini da njihov put ka ostvarenju bude lakši.

Iako naizgled ovi segmenti nisu usko povezani, vjeruju da radeći na njima i podstičući mlade da se uključe u bilo koji od njih, dobijaju kadar za svijetlu budućnost.


MTEL

Na temeljima dugogodišnjeg iskustva i uz neprestanu modernizaciju poslovanja, kompanija MTEL konstantno poboljšava usluge i servise, što je dovelo do pozicije apsolutnog lidera u telekomunikacijama u Crnoj Gori. Zaposleni u kompaniji, na čelu sa menadžmentom, posvećeni su korisnicima i sa njima grade odnos zasnovan na povjerenju, trudeći se da im omoguće besprekorno povezivanje i vrhunsko digitalno iskustvo u svakom trenutku i na svakom mjestu.

Kao društveno odgovorna kompanija, MTEL aktivno učestvuje u svakodnevnom napretku crnogorskog društva, dajući doprinos razvoju zajednice, pa se posebna podrška pruža socijalnim, kulturnim, obrazovnim, zdravstvenim i sportskim programima i inicijativama.


Glavni grad Podgorica

Sekretarijat za podršku biznis zajednici Glavnog grada Podgorica već dugi niz
godina radi na unapređenju preduzetništva u Glavnom gradu. Postojećim i budućim
preduzetnicima, stavljene su na raspolaganje sistematizovane informacije i znanja o
svim temama važnim za otpočinjanje biznisa i njegov razvoj. Takođe, omogućava
preduzetnicima razne vidove podrške, promocije, kao i jačanje finansijske podrške u
sektoru preduzetništva, odnosno mikro, malih i srednjih preduzeća i podstiče osnivanje novih preduzeća.

Osnovni cilj ovog Sekretarijata je stvaranje što povoljnijeg ambijenta za preduzetnike/ce, podrška razvoju preduzetništva, otvaranje novih radnih mjesta kroz podsticanje preduzetništva i započinjanja sopstvenog biznisa, animiranje mladih ljudi, žena, studenata, lica sa invaliditetom i drugih marginalizovanih grupa, da pokrenu sopstveni biznis, a poseban fokus je stavljen na stimulisanju inovativnosti i kreativnosti kod naših sugrađana, sa područja Glavnog grada.

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close