Navigation

ANA ŠEBEK, MINISTARSTVO EKONOMIJE

Ana Sebek je diplomirani ekonomista i savjetnica u Direkciji za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje projektima EU – Ministarstvo ekonomije Crne Gore. Dugi niz godina je uključena u proces ekonomskog osnaživanja žena u Crnoj Gori, kroz rad u Radnoj grupi za izradu i praćenje Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti i rad Savjeta za rodnu ravnopravnost. Koordinatorka je Radne grupe za izradu i praćenje Strategije razvoja ženskog preduzetništva u Crnoj Gori (2015-2020), kao i podkoordinator za izradu Strategije razvoja mikro,malih i srednjih preduzeva 2018’2022 zadučena za cilj: Razvoj preduzetništva mladih, žena I socijalno preduzetniđtvo. Sarađivala je na više projekata realizovanih na nacionalnom i međunarodnom nivou. Članica je Udruženja poslovnih žena Crne Gore, kao i članica Mreže „Žene u menadžmentu“ Unije poslodavaca Crne Gore. Bila je panelistkinja na brojnim konferencijama u Crnoj Gori i zemljama regiona – na temu ženskog preduzetništva I preduzetništva mladih. Udata Ii majka troje djece.

ZEF ĐOKIĆ, ERSTE BANKA

Zef Đokić je savjetnik za pravna lica u Sektoru privrede u Erste banci, a odgovoran je za operacije vezane za segment mikro preduzeća. U bankarstvu je od 2006. godine, gdje je pokrivao različite rukovodeće pozicije u oblasti poslovanja sa stanovništvom i privredom. U bankarske vode došao je 2006. godine nakon dugogodišnjeg menadžerskog iskustva u komercijalnim poslovima u privatnom sektoru. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, na smjeru Finansije i bankarstvo.

ADRIJANA STEVANOVIĆ, FINANCE IN MOTION

Adrijana je viši služenik za investicije i Šef kancelarije Finance in Motion / EFSE & GGF u Crnoj Gori. Diplomirala je na Univerzitetu Crne Gore – Ekonomski fakultet u Podgorici, gdje završava i postdiplomske studije. Kada je radni angažman u pitanju, radila je kao Savjetnik Potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku, investicioni analitičar kancelarije KfW-a za Crnu Goru. Bila je angažovana i u menadžmentu za odnose sa kupcima u Školi za finansije i menadžment iz Frankfurta. Posjeduje bogato iskustvo u industriji finansijskih usluga. Posjeduje vještine kada su u pitanju pregovori, investiciono savjetovanje, strukturirane finansije i finansijske usluge.

ANICA – MAJA BOLJEVIĆ, fAKT

Anica-Maja Boljević je izvršna direktorica Fonda za aktivno građanstvo (fAKT) od njegovog osnivanja 2008. godine. Bila je angažovana kao šefica Catholic Relief Services CRS (Katoličke službe za pomoć) u Crnoj Gori od novembra 2002. do oktobra 2005. godine, nakon što je rukovodila CRS programom zastupanja i liderstva mladih u trajanju od dvije godine. Prije nego što se pridružila CRS-u, Maja je osam godina bila nastavnica engleskog jezika u srednjoj školi. Njeno profesionalno iskustvo je snažno povezano sa obrazovanjem i programima civilnog društva, sa fokusom na podržavanju i ohrabrivanju učešća građana u podsticanju proaktivnog rješavanja problema i odgovornog upravljanja. Bila je član nacionalnog Savjeta za razvoj NVO-a i radi u nekoliko odbora crnogorskih neprofitnih organizacija

MILICA VUKOTIĆ, UNIVERZITET DONJA GORICA

Milica Vukotić je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a magistrirala je Međunarodnu ekonomiju i finansije na Brandeis Univerzitetu u Bostonu kao stipendista Ministarstva spoljnih poslova SAD-a. Doktorirala je u oblasti ekonomije na Univerzitetu Crne Gore. Prije nego što je počela da predaje na Univerzitetu Donja Gorica, predavala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Na Institutu za strateške studije i projekcije obavlja funkciju višeg analitičara i članica je Društva ekonomista Crne Gore, kao i članica prestižnog društva Mont Pelerin, kojeg je osnovao F.E. Hajek. Vanredni profesor je profesor na Univerzitetu Donja Gorica.

MILETA DRAŠKOVIĆ, INVESTICIONO RAZVOJNI FOND

MILJA STANOJEVIĆ, MINISTARSTVO NAUKE

Milja Stanojević je magistar ekonomskih nauka i savjetnica u Direktoratu za inovacije i tehnološki razvoj u Ministarstvu nauke. Radni angažman je započela 2010. god u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, gdje je radila u sektoru međunarodne saradnje, zatim je radila na realizaciji više investicionih projekata, a kasnije u sektoru turizma, kada radni angažman nastavlja u Ujedinjenim Nacijama Svjetske Turističke Organizacije u Madridu, kao savjetnik u sektoru za Regionalnu Evropu.

KEMAL GRBOVIĆ, GLAVNI GRAD 

Kemal Grbović-sekretar Sekretarijata za preduzetništvo Glavnog grada. Završio magistarske studije na ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Predsjednik tima Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Glavnog grada. Aktivni član mnogih komisija i radnih tijela koji kreiraju i unapredjuju poslovni ambijent u Glavnom gradu. Službenik Ministarstva zdravlja Crne Gore u jednom dijelu radne karijere. Kontrolor poslovnih procesa kroz dugogodišnji rad u inspekcijskim službama i organima. Učesnik i Koordinator na puno medjunarodnih i domaćih projekata koji se bave poslovnim temama, edukativnih sadržaja, radionicama, seminarima, organizovanjem sajmova i dr. I na kraju želim sa ponosom da istaknem rad u privatnom sektoru uspješnim bavljenjem biznisom.

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close