Radionice

Fokus Social Impact Award programa je na mladima od 14 do 30 godina starosti koji su voljni pridonijeti radu na društvenoj promjeni i biti dio razvoja društvenog preduzetništva u svijetu. Ciljna grupa programa su mladi koji žele da rade na rješavaju društvenih izazova/problema u zajednici: 1) budući “kreatori promjena”, kao zaposleni u privatnom/javnom sektoru gdje će biti nosioci inovacija (obrazovanje, ekologija, ruralni razvoj, inkluzija, smanjenje nezaposlenosti i sl.) i 2) … Continue reading Radionice