SIA Aplikacija – prijavi svoju ideju

Krajnji rok za prijavu je 26. jun 2020

Navigation

Fokus Social Impact Award programa je na mladima od 14 do 30 godina starosti koji su voljni pridonijeti radu na društvenoj promjeni i biti dio razvoja društvenog preduzetništva u svijetu.

Ciljna grupa programa su mladi koji žele da rade na rješavaju društvenih izazova/problema u zajednici:

1) budući “kreatori promjena”, kao zaposleni u privatnom/javnom sektoru gdje će biti nosioci inovacija (obrazovanje, ekologija, ruralni razvoj, inkluzija, smanjenje nezaposlenosti i sl.) i

2) budući preduzetnici koji žele da pokrenu sopstveni biznis.

Programom je predviđene obuke, takmičenje za učešće u procesu inkubacije, inkubacija za 10 pobjedničkih timova i nagrade za najbolje biznis ideje sa društvenim uticajem. Od radionica i webinara koje organizujemo izdvajamo sljedeće:

Generisanje ideja (“Idea generation”) – prva radionica u cilju upoznavanja mladih sa konceptom društvenog preduzetništva i obezbjeđenja praktičnog znanja o tome kako generisati ideje koje rješavaju društvene izazove. Na ovaj način edukujemo mlade kako da budu budući “kreatori promjena”, bilo da će svoju karijeru graditi u preduzetništvu, kao zaposleni u kompanijama ili u javnom sektoru

Kreiranje uticaja – radi se o nastavku “Idea generation” radionice. Namijenjena je onima koji već imaju
“temu” i ili barem “grubu” ideju na čemu žele da rade. Radionica je fokusirana na oblast društvenih inovacija i društvenog uticaja. Edukuje o tome kakav društveni uticaj može biti i koji su mogući načini za postizanje društvenog uticaja za organizaciju. Interaktivni djelovi se temelje na “Lean Startup” pristupu i fokusiranju na pronalaženje odgovarajućeg problema / rješenja prikladnog za određene ideje.

Laboratorija uticaja (Impact Lab) – format ove radionice pomaže učesnicima da jasno struktuiraju svoje ideje. Sadržaj radionice je prilagođen objema našim ciljnim grupama: društvenim preduzetnicima i budućim “kreatorima promjena”. Za buduće “kreatore promjena”, ova radionica je važna da shvate da “plodnost” ideje ne proizilazi nužno iz same ideje, već iz njenog potencijala da kreira promjenu. S druge strane, društvenim preduzetnicima/cama, uvod u “impact canvas” pomaže da definišu neophodne korake ka modeliranju i planiranju društvenih poslovnih poduhvata.

Poslovno modeliranje – fokusira se na društvene preduzetnike i pomaže im da transformišu svoje ideje i koncepte u izvedive i održive poslovne poduhvate.

Poslovno planiranje – izuzetno važna radionica za one koji planiraju da pokrenu biznis i izađu na tržište iz razloga što pomaže mladima da kreiraju konkretan poslovni plan neophodan za započinjanje biznisa.

Hakujte svoju SIA aplikaciju – Nakon što ste definisali svoju ideju i poslovni model, na raspolaganju vam je naš tim saradnika koji će vam dati povratne informacije, kako da svoju aplikaciju unaprijedite prije roka za finalnu aplikaciju.

SIA Prijave za webinare i radionice

O terminu održavanja webinara i radionica obavijestićemo Vas putem e-maila i sms-a.
  • Prijava

    Trenutno uslijed aktuelno situacije radimo online i nudimo vam sljedeće webinare: ∞ Generisanje ideja ∞ Kreiranje uticaja ∞ Laboratorija uticaja ∞ Poslovno modeliranje ∞ Poslovno planiranje ∞ Hakujte svoju SIA aplikaciju. Od oktobra krećemo i ciklus info sesija i edukativnih radionica kao uvod u SIA2021 takmičenje, o čemu ćemo vas takođe obavijestiti. Prijavite se, budite u našoj bazi i iskoristite mogućnosti koje vam Social Impact Award program pruža za lični i profesionalni razvoj i eventualni razvoj vaših poslovnih ideja sa društvenim uticajem. Info sesije i radionice planiramo da organizujemo u sljedećim opštinama: Podgorica, Nikšić, Cetinje, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Šavnik, Bijelo Polje i Berane. Informaciju o datumu i mjestu održavanja radionice proslijedićemo Vam putem e-maila i sms-a.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close