Navigation

Fokus Social Impact Award programa je na mladima od 14 do 30 godina starosti koji su voljni pridonijeti radu na društvenoj promjeni i biti dio razvoja društvenog preduzetništva u svijetu.

Ciljna grupa programa su mladi koji žele da rade na rješavaju društvenih izazova/problema u zajednici:

1) budući “kreatori promjena”, kao zaposleni u privatnom/javnom sektoru gdje će biti nosioci inovacija (obrazovanje, ekologija, ruralni razvoj, inkluzija, smanjenje nezaposlenosti i sl.) i

2) budući preduzetnici koji žele da pokrenu sopstveni biznis.

Programom je predviđeno sljedeće:

• Obuke na temu kreiranja ideja sa društvenim uticajem, struktuiranja ideja, kreiranja uticaja, poslovnog modeliranja i poslovnog planiranja.

• Takmičenje za učešće u procesu inkubacije – Biće izabrano 10 timova mladih na osnovu biznis ideja, koji ulaze u proces inkubacije. Rok za apliciranje: 15. maj, Proglašenje pobjednika: 29. maj 2020.

• Inkubacija za 10 pobjedničkih timova – inkubacija podrazumijeva obuke za razvoj poslovnih vještina, dva trodnevna seminara (bootcamp) – nacionalni u junu u Crnoj Gori i regionalni koji će biti održan u septembru u Beogradu, mentorstvo i stručnu pomoć (od strane CEPS-a i predstavnika korporativnog sektora). Period inkubacije biće iskorišten za razvoj ličnih i poslovnih vještina mladih, članova pobjedničkih timova. Period realizacije: jun – septembar 2020.

• Takmičenje za najbolje biznis ideje sa društvenim uticajem – tokom procesa inkubacije pobjednički timovi će se pripremiti za takmičenje za najbolje biznis ideje. Najbolji timovi osvojiće po 1,500€ i učešće na međunarodnom SIA Samitu koji se održava u Pragu (Češka) od 26-30. novembra, kao i besplatno mentorstvo od strane CEPS za razvoj i implementaciju biznis ideja.

SIA Prijave za webinare i radionice

O terminu održavanja webinara i radionica obavijestićemo Vas putem e-maila i sms-a.
  • Prijava

    Trenutno uslijed aktuelno situacije radimo online i nudimo vam sljedeće webinare: ∞ Generisanje ideja ∞ Kreiranje uticaja ∞ Laboratorija uticaja ∞ Poslovno modeliranje ∞ Poslovno planiranje ∞ Hakujte svoju SIA aplikaciju. Od oktobra krećemo i ciklus info sesija i edukativnih radionica kao uvod u SIA2021 takmičenje, o čemu ćemo vas takođe obavijestiti. Prijavite se, budite u našoj bazi i iskoristite mogućnosti koje vam Social Impact Award program pruža za lični i profesionalni razvoj i eventualni razvoj vaših poslovnih ideja sa društvenim uticajem. Info sesije i radionice planiramo da organizujemo u sljedećim opštinama: Podgorica, Nikšić, Cetinje, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Šavnik, Bijelo Polje i Berane. Informaciju o datumu i mjestu održavanja radionice proslijedićemo Vam putem e-maila i sms-a.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close