SIA Aplikacija – prijavi svoju ideju

Krajnji rok za prijavu je 26. jun 2020

Navigation

Fokus Social Impact Award programa je na mladima od 14 do 30 godina starosti koji su voljni pridonijeti radu na društvenoj promjeni i biti dio razvoja društvenog preduzetništva u svijetu.

Ciljna grupa programa su mladi koji žele da rade na rješavaju društvenih izazova/problema u zajednici:

1) budući “kreatori promjena”, kao zaposleni u privatnom/javnom sektoru gdje će biti nosioci inovacija (obrazovanje, ekologija, ruralni razvoj, inkluzija, smanjenje nezaposlenosti i sl.) i

2) budući preduzetnici koji žele da pokrenu sopstveni biznis.

Programom je predviđeno sljedeće:

• Obuke na temu kreiranja ideja sa društvenim uticajem, struktuiranja ideja, kreiranja uticaja, poslovnog modeliranja i poslovnog planiranja.

• Takmičenje za učešće u procesu inkubacije – Biće izabrano 10 timova mladih na osnovu biznis ideja, koji ulaze u proces inkubacije. Rok za apliciranje: 15. maj, Proglašenje pobjednika: 29. maj 2020.

• Inkubacija za 10 pobjedničkih timova – inkubacija podrazumijeva obuke za razvoj poslovnih vještina, dva trodnevna seminara (bootcamp) – nacionalni u junu u Crnoj Gori i regionalni koji će biti održan u septembru u Beogradu, mentorstvo i stručnu pomoć (od strane CEPS-a i predstavnika korporativnog sektora). Period inkubacije biće iskorišten za razvoj ličnih i poslovnih vještina mladih, članova pobjedničkih timova. Period realizacije: jun – septembar 2020.

• Takmičenje za najbolje biznis ideje sa društvenim uticajem – tokom procesa inkubacije pobjednički timovi će se pripremiti za takmičenje za najbolje biznis ideje. Najbolji timovi osvojiće po 1,500€ i učešće na međunarodnom SIA Samitu koji se održava u Pragu (Češka) od 26-30. novembra, kao i besplatno mentorstvo od strane CEPS za razvoj i implementaciju biznis ideja.

SIA Prijave za webinare i radionice

O terminu održavanja webinara i radionica obavijestićemo Vas putem e-maila i sms-a.
  • Prijava

    Trenutno uslijed aktuelno situacije radimo online i nudimo vam sljedeće webinare: ∞ Generisanje ideja ∞ Kreiranje uticaja ∞ Laboratorija uticaja ∞ Poslovno modeliranje ∞ Poslovno planiranje ∞ Hakujte svoju SIA aplikaciju. Od oktobra krećemo i ciklus info sesija i edukativnih radionica kao uvod u SIA2021 takmičenje, o čemu ćemo vas takođe obavijestiti. Prijavite se, budite u našoj bazi i iskoristite mogućnosti koje vam Social Impact Award program pruža za lični i profesionalni razvoj i eventualni razvoj vaših poslovnih ideja sa društvenim uticajem. Info sesije i radionice planiramo da organizujemo u sljedećim opštinama: Podgorica, Nikšić, Cetinje, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Šavnik, Bijelo Polje i Berane. Informaciju o datumu i mjestu održavanja radionice proslijedićemo Vam putem e-maila i sms-a.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close